Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

 organizuje kurs

„Somatic Movement Education”

Kurs „Somatic Movement Education (SME)” jest adresowany do wszystkich osób, które w swojej działalności zawodowej mają bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem, jak i wszystkich tych, których interesuje potencjał pogłębiania świadomości ciała dla rozwoju osobistego, zachowania zdrowia i dobrego samopoczucia. Ofertę kierujemy nie tylko do fizjoterapeutów, trenerów personalnych, instruktorów, trenerów sportowych, etc., ale także do wszystkich zainteresowanych świadomością własnego ciała oraz użyciem podejścia SME w pracy z ludźmi.

Cel kursu to wyposażenie uczestników kursu w najnowsze metody i techniki pogłębiania świadomości ciała oraz doświadczenie podejścia SME w pracy z ciałem, które można zastosować w bezpośredniej pracy z drugim człowiekiem, lub jako drogę do rozwoju osobistego i samopoznania.

Kurs jest adresowany do wszystkich osób zainteresowanych świadomą pracą z ciałem, jak i świadomą pracą z ludźmi. Będzie obejmował teorię podejścia SME, kładąc jednak największy nacisk na praktyczne i doświadczalne wykorzystanie poznanego materiału.

Wymagania podczas rekrutacji kandydatów na kurs:

• wykształcenie średnie;

• wypełniony kwestionariusz osobowy;

• posiadanie ubezpieczenia NNW.

Organizacja kursu: Zajęcia weekendowe w wymiarze 20 godz. będzie prowadziła mgr Weronika Grantham posiadająca uprawnienia Somatic Movement Educator*

*Somatic Movement Educator – Edukatorka certyfikowana przez ISMETA (International Somatic Movement Education and Therapy Association); Istruktorka Jogi (Zenways Yoga, UK), Artystka Tańca Kreatywnego, absolwentka studiów magisterskich Dance and Somatic Well-being: Connections to the Living Body (University of Central Lancashire), oraz studiów licencjackich Dance and Movement Studies and Healing Arts (University of Derby) w Wielkiej Brytanii. Obecnie wykładowca na AWF w Białej Podlaskiej.

Piątek: 4 godz. (16.00-20.00)

 • 2h: Co znaczy SOMA? Szacunek dla mądrości żyjącego, odczuwającego, samoświadomego, dążącego do pozytywnej zmiany i homeostazy Ciała, odczuwanego „od wewnątrz”

 • Wprowadzenie do technik Somatic Movement Education: słuchanie sygnałów płynących z ciała, ruch spontaniczny, świadomy odpoczynek, praca z oddechem, dotykiem oraz ekspresją poprzez słowo i obraz

 • 15 min. przerwa*

 • 2h: wprowadzenie do ruchu spontanicznego: jak moje ciało chce się poruszyć/ać? Impulsy ruchowe; podejmowanie świadomych decyzji i dokonywanie świadomych wyborów; myśli „cielesne”; Podążanie za własnym procesem ruchowym, pozwolenie ciału na „prowadzenie nas”

Sobota: 10 godz. (9.00 - 20.00)

 • 1h: Praca nad pogłębianiem świadomości własnego ciała: doświadczenie czucia głębokiego i kinestezji, procesy oparte na pracy z uczuciami, odczuciami, emocjami, wyobraźnią

 • 1,5h: Wstęp do Ruchu Autentycznego: rozwój świadomości osoby poruszającej się oraz obserwatora i świadka. Praktyka odnajdywania własnych impulsów Ruchu Autentycznego

 • 15 min. przerwy*

 • 2,5h: Odruchy kształtujące postawę ciała wobec wydarzeń stresujących bądź traumatycznych wg T. Hanna’y – wprowadzenie: odruchy „zielonego światła” oraz „czerwonego światła”; ich wpływ na system nerwowo-mięśniowy

 • Amnezja czuciowo-ruchowa

 • Przykładowe ćwiczenia i sekwencje ruchów mających na celu reedukację systemu nerwowego w celu zmniejszenia obszarów amnezji czuciowo-ruchowej oraz powrót do naturalnego, spoczynkowego tonusu mięśni, a tym samym uwolnienie się od bólu i poprawę postawy ciała

 • 1h: Przerwa obiadowa*

 • 2,5h: Somatic Movement Education w relacji z drugą osobą: podejście „Co-Creation”, czyli współ-tworzenia; znaczenie obecności w pracy własnej i pracy z drugą osobą; uzdrawiająca relacja między klientem, a terapeutą/ praktykiem postawa refleksyjna; ruch, poczucie łączności ze sobą i z drugą osobą, ruch i poczucie wsparcia; lecznicza moc świadomego dotyku

 • Znaczenie tworzenia i „utrzymywania” bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni w pracy z drugą osobą, która jest podstawą każdego procesu leczniczego: podejście pozytywne, pełne wrażliwości, bez oceniania

 • 15 min. przerwy*

 • 2,5h: „Co-Creation” – wprowadzenie do praktyki: praca w parach: ruch, obecność, praca z dotykiem: ciężar ciała, „słuchanie” informacji płynących z poszczególnych części ciała, obudzenie intuicji, czucia i wrażliwości

 • Rozwój komunikacji werbalnej i pozawerbalnej w pracy klientem/ pacjentem
 • Obecność w chwili „tu i teraz”: zaufanie do własnych przeczuć i mądrości ciała w relacji z klientem/ pacjentem

 • [opcjonalnie: Emocje w ciele: Wprowadzenie do Anatomii Emocjonalnej wg Keleman’a]

Niedziela: 6 godz. (9.00 - 15.00)

 • 1h: wstęp – praca własna (kontakt z ciałem, obudzenie poczucia obecności dla siebie i innych)

 • 2h: Praktyczne zastosowanie podejścia „Co-Creation” – praca w parach: świadome i czułe odpowiadanie na potrzeby drugiej osoby „tu i teraz”: pełna obecność, ruch, świadomość świadka, ekspresja wizualna, dotyk, kontakt, słowo; praktyka podążanie za procesem samym w sobie

 • 15. min. przerwy*

 • 2h: Ruch Autentyczny – praktyka w grupie (forma koła)

 • 1h: Sesja „Pytania i odpowiedzi”

 • Zakończenie szkolenia, rozdanie certyfikatów

Powyższy plan ma charakter orientacyjny. Ze względu na swoją naturę i zanurzenie SME w chwili teraźniejszej, kurs będzie również kształtowany przez uczestników i dopasowany do ich potrzeb.

* Podczas przerw obiadowych, posiłki nie będą zapewnione, proszę przynieść własne jedzenie (stoliki będą dostępne). Podczas krótszych przerw dostępne będą dla wszystkich woda, herbata, kawa i ciasteczka.

Koszt kursu: 200 złotych

Termin kursu: 24.11.2017r. - 26.11.2017r.

Zgłoszenia: formularz zgłoszeniowy

Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowe informacje udziela:  mgr Weronika Grantham e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 883 460 908