W dniu 27.05.2017 r. w Sali Senackiej Łotewskiej Akademii Wychowania Fizycznego odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy FAWF WWFiS w Białej Podlaskiej i LSPA w Rydze. Z ramienia Wydziału WFiS bialskiej Filii AWF umowę podpisała Prodziekan ds. rozwoju dr Anna Bodasińska, z ramienia Uczelni w Rydze Rektor LSPA prof. Janis Zidens.

Współpraca, będąca przedmiotem porozumienia polegać będzie w szczególności na: współudziale w tworzeniu i wzbogacaniu dorobku naukowo-badawczego w dziedzinach pozostających w sferze zainteresowania obu Uczelni w szczególności poprzez współpracę badawczą, wymianę informacji, materiałów oraz publikacji naukowych, wspólnym organizowaniu konferencji, seminariów oraz warsztatów, z uwzględnieniem organizacji studenckich sesji naukowych, współdziałaniu w aktywnym aplikowaniu w zakresie pozyskiwania funduszy na realizację projektów naukowo-badawczych, wymianie nauczycieli akademickich, organizacji pobytów stażowych o charakterze naukowym i dydaktycznym, podejmowaniu działań edukacyjnych, popularyzatorskich oraz promujących dorobek naukowy obu Uczelni.

ryg1
IMG_2790
IMG_2797
IMG_2800
IMG_2802
IMG_2804
IMG_2807
IMG_2810
Previous Next Play Pause
ryg1 IMG_2790 IMG_2797 IMG_2800 IMG_2802 IMG_2804 IMG_2807 IMG_2810