Dnia 5.06.2017r. na stadionie bialskiej Filii AWF odbyła się XXV Rodzinna Olimpiada Przedszkolaka.

Organizatorami imprezy była bialska Filia AWF wspomagana przez bialskie Przedszkola Samorządowe 10, 13, 15, 17. W przygotowanie konkurencji rekreacyjnych (pozbawionych jakichkolwiek form rywalizacji) zaangażowani byli studenci bialskiej Filii AWF (kierunek Wychowanie Fizyczne, Wychowanie Fizyczne w służbach mundurowych, Turystyka i Rekreacja, Samorząd Studentów) pod kierunkiem dr. Krzysztofa Piecha, dr Doroty Różańskiej i mgr Krzysztofa Juśkiewicza oraz goście – studenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z Bydgoszczy (kierunek Turystyka i Rekreacja) pod kierunkiem dr. Adriana Lubowieckiego-Vikuka. Celem przedsięwzięcia była promocja aktywnego spędzania wolnego czasu w rodzinie, popularyzacja zabaw i gier, zacieśnianie więzi rodzinnych, wdrażanie dzieci do całożyciowej aktywności ruchowej. Patronat medialny nad tegorocznym wydarzeniem objęło Katolickie Radio Podlasie. Otwarcia XXV Rodzinnej Olimpiady Przedszkolaka dokonał wiceprezydent miasta Biała Podlaska Michał Litwiniuk oraz prodziekan dr Janusz Zieliński, naczelnik gabinetu prezydenta Agnieszka Małkowska-Golik. Całość imprezy prowadziła dr Dorota Różańska. Ciekawą formą zajęć odbywających się podczas Olimpiady Przedszkolaka była wspólna rozgrzewka, prowadzona przez studentkę kierunku Wychowanie Fizyczne w służbach mundurowych – Michalina Roguska. W olimpiadzie wzięło udział ok. 800 uczestników: dzieci, rodziców i dziadków. Program olimpiady uwzględniał ok. 70 konkurencji. Podczas uroczystości otwarcia dr hab. prof. AWF Krystyna Górniak – kierownik Katedry Wychowania Fizycznego podziękowała przedstawicielom poszczególnych przedszkoli za współpracę w zakresie projektu naukowego „Dziecko 5-letnie” i wręczyła egzemplarze monografii pt. „Kondycja psychofizyczna bialskich pięciolatków”.