W dniach 29.05.-2.06.2017r. pracownicy naszej uczelni: doc. dr Zbigniew Bujak, dr Dariusz Gierczuk i mgr Jarosław Sołtan przebywali w Uniwersytecie Preszowskim w Preszowie na Słowacji w ramach Programu Erasmus +. Pobyt w uczelni partnerskiej miał charakter wyjazdu z wykładami i ćwiczeniami. Zajęcia obejmowały tematykę z zakresu optymalizacji procesu szkolenia sportowego sportów walki i anglojęzycznej nomenklatury z tego obszaru. Podczas pobytu zostały zaprezentowane najnowsze metody kontroli oraz środki kształtowania zdolności psychomotorycznych na przykładzie zapasów i taekwon-do. Przeprowadzone zostały również zajęcia praktyczne z taekwon-do dotyczące techniki walki sportowej. Poza tym nasi przedstawiciele uczestniczyli w spotkaniu z prezesem Słowackiego Związku Taekwon-do, dotyczącym nawiązania współpracy naukowej.