Medal im. dr. Henryka Jordana jest najwyższym wyróżnieniem przyznawanym za zasługi dla rozwoju opieki zdrowotnej, upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

Nasz pracownik dr Krzysztof Piech został nagrodzony medalem podczas uroczystego otwarcia XXV Rodzinnej Olimpiady Przedszkolaków, która odbyła się w dniu 5.06.2017r. Medal wręczyła Pani Stanisława Duklewska – prezes Zarządu Powiatowego Oddziału TPD w Białej Podlaskiej, natomiast wnioskującym była Dyrekcja Samorządowego Przedszkola nr 15 w Białej Podlaskiej.

Dr Krzysztof Piech otrzymał nagrodę za pracę naukową o charakterze wdrożeniowym, która dotyczy tworzenia modeli aktywności ruchowej w rodzinie, które poddawane są ocenie uczestniczących w badaniach rodzin, a następnie rekomendowane do praktyki np.: rodzinne olimpiady przedszkolaków, ćwiczenia dla rodziców z dziećmi, zajęcia ruchowe dla dzieci z zadawaniem prac domowych i inne. Modele opracowane przez dr Piecha funkcjonują w wielu środowiskach w kraju i za granicą i przyczyniają się do promocji aktywnego stylu życia.

Serdecznie gratulujemy!