Śpieszymy z informacją, że nasz wykładowca mgr Weronika Grantham – pracownik Zakładu Teorii i Technologii Treningu Sportowego ukończyła szkolenie w zakresie Edukacji Ruchu Somatycznego i jest oficjalnie jednym z dwóch zarejestrowanych w Polsce edukatorów (Registered Somatic Movement Educator). Organizacją nadającą certyfikat jest ISMETA czyli International Somatic Movement Education and Therapy Association.

Na stronie internetowej ISMETA (link poniżej) znajduje się mapka, na której zlokalizowani są wszyscy dotychczasowi praktycy (przesuwając mapkę na obszar Polski i powiększając obraz można zobaczyć, że aktualnie w Polsce są tylko 2 takie osoby, a jedną z nich jest właśnie pracownik Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej).

Nadmieniamy, że w Ameryce, Wielkiej Brytanii i innych krajach – głównie zachodnich, jest takich osób o wiele więcej, gdyż dziedzina ta jest bardziej znana. Można zatem powiedzieć, że jesteśmy prekursorami w zakresie edukacji ruchu somatycznego w Polsce.

https://ismeta.org/locate-a-practitioner#!directory/map/ord=lnm

Pani mgr Weronice Grantham serdecznie gratulujemy!!!

Dołącz do Najlepszych :-)