W dniu dzisiejszym w Auli Filii Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pracownika Zakładu Teorii i Technologii Treningu Sportowego Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu mgr Pauliny Szyszki na temat: „Zmienność wybranych wskaźników techniki rwania sztangi w grupie zawodniczek trenujących podnoszenie ciężarów”.

Promotorem rozprawy doktorskiej był dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz (AWF Warszawa). Pracę recenzowali dr hab. Alicja Rutkowska-Kucharska (AWF Wrocław) i dr hab. Władysław Jagiełło (AWFiS Gdańsk).

Po części jawnej obrony Komisja powołana do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Szyszki udała się na tajne głosowanie, efektem którego będzie wystąpienie do Rady Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z wnioskiem o nadanie mgr Paulinie Szyszce stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej.

Serdecznie gratulujemy!!!

20106647_1663770123673307_8414033427114567283_n
20106589_1663770137006639_5287877724415989568_n
20106325_1663770183673301_8851410388161297409_n
20106619_1663770270339959_4928788684524668609_n
20108489_1663770267006626_6917184764294745583_n
20108571_1663770187006634_5377753304415960677_n
20140069_1663770093673310_5819401561235509143_n
20229065_1663770363673283_3883931249813939973_n
Previous Next Play Pause
20106647_1663770123673307_8414033427114567283_n 20106589_1663770137006639_5287877724415989568_n 20106325_1663770183673301_8851410388161297409_n 20106619_1663770270339959_4928788684524668609_n 20108489_1663770267006626_6917184764294745583_n 20108571_1663770187006634_5377753304415960677_n 20140069_1663770093673310_5819401561235509143_n 20229065_1663770363673283_3883931249813939973_n