Rekrutacja do Programu

ERASMUS+

na studia zagraniczne w  roku akademickim 2017/18

Przyjmowanie zgłoszeń do 10.10.2017

Wypełniony „Wniosek o włączenie do Programu”

należy składać w Biurze Jakości Kształcenia i Rozwoju (pok. 152)

 

Rekrutacja nauczycieli i pracowników do Programu

ERASMUS+ STAFF MOBILITY FOR TEACHING/TRAINING

na rok akademicki 2017/2018

odbywa się do 15.05.2017 r. (prosimy o wcześniejsze złożenie podania

w celu przygotowania listy rankingowej danego wydziału)

Wypełnione podanie

należy składać w Biurze Jakości Kształcenia i Rozwoju (pok. 152)

erasmus_plus.jpg