00gotowe mniejsze
DSC08940
DSC08943
DSC08944
DSC08945
DSC08946
DSC08955
DSC08957
DSC08977
DSC08983
DSC08992
DSC08993
DSC08998
DSC09014
DSC09022
DSC09024
DSC09030
DSC09037
DSC09039
DSC09040
DSC09041
DSC09042
DSC09043
DSC09046
DSC09048
DSC09051
DSC09052
DSC09054
DSC09055
DSC09058
DSC09063
DSC09064
DSC09066
DSC09075
DSC09078
DSC09081
DSC09082
DSC09085
DSC09089
DSC09094
DSC09095
DSC09097
DSC09098
DSC09099
DSC09100
DSC09101
DSC09102
DSC09104
DSC09106
DSC09107
Previous Next Play Pause
00gotowe mniejsze DSC08940 DSC08943 DSC08944 DSC08945 DSC08946 DSC08955 DSC08957 DSC08977 DSC08983 DSC08992 DSC08993 DSC08998 DSC09014 DSC09022 DSC09024 DSC09030 DSC09037 DSC09039 DSC09040 DSC09041 DSC09042 DSC09043 DSC09046 DSC09048 DSC09051 DSC09052 DSC09054 DSC09055 DSC09058 DSC09063 DSC09064 DSC09066 DSC09075 DSC09078 DSC09081 DSC09082 DSC09085 DSC09089 DSC09094 DSC09095 DSC09097 DSC09098 DSC09099 DSC09100 DSC09101 DSC09102 DSC09104 DSC09106 DSC09107

W dniach 05-07.09.2016 r. w Filii AWF J. Piłsudskiego w Białej Podlaskiej, na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu odbyła się Międzynarodowa Konferencja BIOMECHANICS 2016 (International Conference of the Polish Society of Biomechanics „BIOMECHANICS 2016”) organizowana cyklicznie przez Polskie Towarzystwo Biomechaniki.
Konferencja została objęta Honorowym Patronatem: Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Sławomira Sosnowskiego, Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie – dr hab. prof. AWF Andrzeja Mastalerza oraz Polskiej Akademii Nauk (Komitet Mechaniki – Sekcja Biomechaniki i Komitet Rehabilitacji Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej).

Zaproszenie do Komitetu naukowego konferencji przyjęło wielu naukowców z kraju i zagranicy (48 osób). Przewodniczącym komitetu organizacyjnego był dr hab. prof. AWF Adam Czaplicki, z-cą doc. dr Janusz Jaszczuk, sekretarzem mgr Anna Kudelska-Huk.  Komitet liczył dodatkowo 8 członków i 5 studentów (wolontariuszy).

W konferencji wzięło udział ponad 200 osób, w tym 186 uczestników z największych ośrodków naukowych i uczelni w Polsce, reprezentujących różne specjalności biomechaniki. Wśród prelegentów było wielu wybitnych naukowców o światowej renomie z 14 krajów: USA, Chin, Ukrainy, Litwy, Francji, Austrii, Słowenii, Indii, Turcji, Rosji, Holandii, Portugalii, Czech, Wielkiej Brytanii.

W trakcie trzech dni konferencji obrady toczyły się w 15 sekcjach tematycznych (Theory of Biomechanics, Engineering Biomechanics, Musculoskeletal Biomechanics, Sport Biomechanics, Biomechanics in Ergonomics, Biomechanics in Rehabilitation, Occupational and Impact Injury Biomechanics, Clinical Biomechanics, Orthopaedic Biomechanics, Computational Methods in Biomechanics, Motor Control, Biometarials, Tissue, Cellular and Molecular Mechanics, Miscellaneous). Zaprezentowano w nich 82 referaty. Moderatorami  było 44 profesorów, ponadto miały miejsce 2 sesje plakatowe, na których przedstawiono 70 wystąpień. Przed konferencją została wydana książka w postaci dwustronicowych streszczeń zawierająca 152 doniesienia naukowe. Pełne wersje wielu prezentowanych referatów ukażą się w dwóch czasopismach indeksowanych w bazie Thomson Reuters (Acta of Bioengineering and Biomechanics, Journal of Human Kinetics) oraz w dwóch z listy B MNiSW (Polish Journal of Sport and Tourism oraz Advances in Rehabilitation).wszystkie zdjęcia >>> pobierz