WYKAZ STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH rok akademicki 2016/2017 WYKAZ STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH rok akademicki 2015/2016
 Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej  Wydział Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej
 1.  SKN Gimnastyki „Akademia Gimnastyczna”
      Opiekun naukowy: dr Waldemar Wiśniowski
      Liczba członków: 10
  1.  SKN Menedżerów
      Opiekun naukowy: dr Krystyna Buchta
      Liczba członków: 5
 2.  SKN Teorii Sportu
      Opiekun naukowy: dr Artur Litwiniuk
      Liczba członków: 18
  2.  SKN Zarządzania i Marketingu
      Opiekun naukowy: prof. dr hab. Ema Halavach,
                                 dr Mirosław Zalech
      Liczba członków: 5
 3.  SKN „Lekkoatleta”
      Opiekun naukowy: dr Jolanta Danielewicz
      Liczba członków: 10
  3.  SKN Rekreacji i Turystyki
      Opiekun naukowy: dr Krzysztof Piech
      Liczba członków: 12
 4.  SKN S.O.S „KNAR”
      Opiekun naukowy: dr Paweł Różański
      Liczba członków: 12
  4.  SKN Marketingu
      Opiekun naukowy: dr Małgorzata Skiert
      Liczba członków: 8
 5.  SKN  „KORYO”
      Opiekun naukowy: doc. dr Zbigniew Bujak
      Liczba członków: 16
  5.  SKN „Prozdrowotny czas wolny”
      Opiekun naukowy: dr Urszula Parnicka
      Liczba członków: 7
 6. SKN Psychologii
      Opiekun naukowy: dr Maria Anna Turosz
      Liczba członków: 11
  6.  SKN „Aktywny Senior”
      Opiekun naukowy: dr Urszula Parnicka
      Liczba członków: 6
 7.  SKN „Ruch korekcyjny”
      Opiekun naukowy: dr Małgorzata Lichota
      Liczba członków: 20
  
 8.  SKN Higieny i Promocji Zdrowia
      Opiekun naukowy: dr hab. prof. AWF Elżbieta Huk-Wieliczuk
      Liczba członków: 8
  
 9.  SKN Antropologii i Antropomotoryki
      Opiekun naukowy: dr hab. prof. AWF Adam Wilczewski
      Liczba członków: 9
  
 10. SKN Teorii i Praktyki Treningu Sportowego
      Opiekun naukowy: dr Dariusz Gierczuk
      Liczba członków: 11
  
 11. SKN „MOTUS”
      Opiekun naukowy: mgr inż. Tomasz Sacewicz
      Liczba członków: 7

  
W ramach WWFIS
działa: 11 kół naukowych
zrzeszających 134 członków
 W ramach WTiZ
działa: 6 kół naukowych
zrzeszających 43 członków

_________________________________________________________________________________

KONFERENCJE SKN w roku akademickim 2016/2017


Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych

„Zagadnienia kultury fizycznej i zdrowia w badaniach młodych naukowców",

  odbędzie się 2 czerwca 2017 roku w AWF Warszawa

____

Bieżące informacje dotyczące Konferencji można odnaleźć na stronie:

http://www.awf.edu.pl/wwf/nauka/konferencje-i-seminaria-naukowe/ogolnopolska-konferencja-studenckich-kol-naukowych-2017

Serdecznie zapraszamy

_______________________________________________________________