Pliki do pobrania

  1. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego - pobierz
  2. Oświadczenie o dochodzie z pozarolniczej działalności - pobierz
  3. Oświadczenie członka rodziny - pobierz
  4. Regulamin pomocy materialnej student 2015 - pobierz
  5. Załącznik osiągnięcia do stypendium rektora 2015 - pobierz
  6. Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów - pobierz
  7. Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych - pobierz
  8. Oświadczenie wks - pobierz
  9. Numer rachunku bankowego - pobierz
  10. Wniosek o przyznanie zapomogi - pobierz