I lista osób przyjętych do Domów Studenta na rok akademicki 2017/2018 z dn. 13.07.2017 r. - zobacz

Termin wpłaty kaucji do 07.08.2017 r.(każdy kto chce mieszkać musi ją wpłacić, za poprzedni rok będzie rozliczona wg umowy do 15.09.2017). 

 II lista osób przyjętych do Domów Studenta na rok akademicki 2017/2018 z dn. 08.08.2017 r. - zobacz
Termin wpłaty kaucji do 28.08.2017 r   

W związku z napływem dużej ilości wniosków, przekraczającą ilość wolnych miejsc w naszych akademikach, zostało przyjęte jako kryterium - kolejność wpływu podań.

Jednocześnie prosimy osoby rezygnujące z przyznanego miejsca o telefoniczne zgłoszenie tego faktu pod nr (83)342 87 90. Dzięki temu będą mogły skorzystać inne osoby zainteresowane.

Osobom z listy rezerwowej będzie przyznane miejsce w miarę wolnych miejsce i wg kolejności z listy.                                            

Wszyscy zainteresowani!
zamieszkaniem w Domach Studenta mogą ubiegać się o miejsce składając wcześniej odpowiednie dokumenty - zobacz

 


Administracja domów studenckich

UWAGA STUDENCI, KTÓRZY OTRZYMALI MIEJSCA W DOMACH STUDENTA!

 Kaucję prosimy wpłacić na rachunek bankowy Filii AWF w PEKAO S.A. I O Biała Podlaska numer 03 1240 2177 1111 0000 3570 3646, która będzie potwierdzeniem zamieszkania w Domu Studenta od semestru zimowego. Studenci, którzy w określonym terminie nie wpłacą kaucji, tracą przyznane miejsce w akademiku, zaś ci którzy zrezygnują z przydzielonego im miejsca po wpłaceniu – tracą kaucję. Wysokość kaucji – 200zł do DS : (ABC) Spartanin, Blok Asystenta, DS ul. Makaruka 1, oraz DS Agat – 300zł. Pozostałe osoby, które nie otrzymały akademika z braku miejsc, bądź zalegają z opłatami są umieszczone na liście rezerwowej.

Przypominamy o wpłaceniu kaucji potwierdzającej chęć zamieszkania w Domu Studenta.

Osoby rezygnujące z miejsca w DS prosimy o kontakt pod nr (83) 342 87 90. 

WAŻNE:

  • Przypominamy o zakazie parkowania pojazdów na drogach wewnętrznych i przed ogrodzeniem kontenerów na śmiecie. Przypadki łamania zakazu będą zgłaszane Straży Miejskiej celem nałożenia kary mandatowej.
  • O OBOWIĄZKU uregulowania opłat za akademik. Osoby mające zaległości TRACĄ prawo ZAMIESZKANIA W DOMU STUDENTA. Numer i dane konta znajdują się w zakładce "Administracja"

Kwaterowanie w Domu Studenta rozpoczynamy w następujących dniach: I Rok wszystkie kierunki -

  • 28.09.2017r. w godz. 10.00-15.00; 16.00-20.00
  • 29.09.2017r. w godz.   8.00-15.00; 16.00-20.00

Kwaterowanie w Domu Studenta pozostałych roczników :

  • 30.09.2017r. w godz. 12.00-15.00; 16.00-20.00
  • 01.10.2017r. w godz. 12.00-15.00; 16.00-20.00

Do zakwaterowania należy mieć ze sobą:

  • dowód wpłaty kaucji
  • dowód osobisty
  • 2 zdjęcia