AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Konferencja popularyzatorska

Rozwijanie terapii zajęciowej w Polsce
"kształcenie, praktyka, uwarunkowania organizacyjno-prawne"

ORGANIZATOR

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej - Wydział Turystyki i ZdrowiaXXII Międzynarodowa Konferencja Naukowa - 23-24 maja 2019 r. - ODWOŁANA!

"Current Trends in Sports Training and Performance" - „Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej"

ORGANIZATOR

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej - Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu


V Krajowa Konferencja Naukowa - 11-12 października 2019 r. - Janów Podlaski

„Żywienie – aktywność fizyczna – promocja zdrowia w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym”

ORGANIZATOR

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu
Wydział Nauk o Zdrowiu/ Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach