AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ
Konferencja popularyzatorska

Rozwijanie terapii zajęciowej w Polsce
"kształcenie, praktyka, uwarunkowania organizacyjno-prawne"

ORGANIZATOR

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej - Wydział Turystyki i Zdrowia


Outdoor Sports and Recreation Education Summer School 2019 - September, 12-18,

"Traditional games, tendencies and new ideas in outdoor activities"

ORGANIZATOR

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej - Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu


The 13th Conference of Baltic Society of Sport Sciences - April 23-24, 2020

“Trends in Sport Sciences for The Practice of Sports and Health in Society”

ORGANIZATOR

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej


Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych - 13 czerwca 2019 r.

“Zagadnienia kultury fizycznej w badaniach młodych naukowców”

ORGANIZATOR

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej