AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ
WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

WYDZIAŁ TURYSTYKI I ZDROWIA