AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

WYDZIAŁ TURYSTYKI I ZDROWIA