AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ
Pracownicy obsługi finansowo-administracyjnej i medycznej
- Małgorzata Wojtiuk – Główna Księgowa Klubu
- Danuta Celińska – kierownik sekcji sportowych, koordynator finansowy ACSS
- Janusz Borodyjuk – kierownik sekcji sportowych, koordynator programu ACSS
- lek. med. Zbigniew Chazan – lekarz klubowy, lekarz medycyny sportowej