AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ
WŁADZE STATUTOWE KLUBU
Władze Statutowe Klubu Sportowego AZS-AWF przy
Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Filia w Białej Podlaskiej
wybrane na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym
Członków Klubu Sportowego AZS-AWF w Białej Podlaskiej
w dniu 27 listopada 2017 roku w Białej Podlaskiej
Kadencja: 2017 – 2019
ZARZĄD KLUBU:
- Prezes Klubu
    Mariusz Lichota

- Przedstawiciel Władz Uczelni (Filia AWF) – vacat

- Wiceprezes ds. Organizacyjno-Finansowych
    Tadeusz Łukaszuk

- Wiceprezes ds. Rozwoju
    Leszek Korolczuk

- Członek Zarządu
    Filip Korpak

KLUBOWA KOMISJA REWIZYJNA:
- Przewodniczący
    Adam Wilczewski

- Sekretarz
    Agnieszka Łukaszuk

- Członek KKR
    Jarosław Stankiewicz

KLUBOWY SĄD KOLEŻEŃSKI
- Sławomir Bodasiński
- Paweł Mielnik
- Paulina Romanowska