AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

     Odpowiednio pokierowana koncentracja uwagi umożliwia efektywniejsze wykonanie zadania. Zgłębieniem tego problemu zajęliśmy się w pracy „The role of vision and movement automization on the focus of attention effect”, która została opublikowana w amerykańskim czasopiśmie Journal of Motor Learning and Development. W badaniach udział wzięli studenci kierunku wychowanie fizyczne, których poproszono o wykonanie trzech serii skoków z użyciem skakanki. Za każdym razem uczestnicy badań otrzymywali inną instrukcję dotyczącą koncentracji uwagi. W pierwszej sytuacji polecono im skupienie się na rączkach skakanki, w drugiej na ruchu nadgarstków, trzecia instrukcja brzmiała „wykonaj zadanie jak najlepiej”. Najlepsze rezultaty ćwiczący uzyskali, kierując swoją uwagę na rączkach skakanki – popełniali wtedy najmniej błędów, szybciej odbijali się od podłoża, skoki wykonywali rytmiczniej. W ten sposób potwierdziliśmy hipotezę, iż w czasie wykonywania czynności ruchowej (np. skoków na skakance) lepiej kierować uwagę na elemencie zewnętrznym otoczenia niż na swoim ciele. Innymi słowy, jeżeli chcesz efektywnie skakać na skakance – dynamicznie i płynnie, jednocześnie popełniając jak najmniej błędów, to koncentruj się na ruchu skakanki, a nie na ruchach swoich dłoni czy swoich stopach. Ta sama zasada dotyczy wielu innych czynności ruchowych np. rzutu do kosza (koncentruj się na piłce/obręczy) – nie na ruchu nadgarstka.

Porter J.M., Makaruk H., Starzak M. (2016) The role of vision and movement automization on the focus of attention effect. Journal of Motor Learning and Development, 4(2): 152-168.