AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

    Zakończyły się badania realizowane w ramach projektu badawczego, którego kierownikiem był dr Dariusz Gierczuk. W realizacji projektu uczestniczyli również: doc. dr Zbigniew Bujak, dr Katarzyna Rutkowska, dr Igor Cieśliński, mgr Dariusz Czubak. Projekt badań był powiązany z dyscypliną naukową stanowiącą przedmiot działalności statutowej jednostki (teoria sportu). Dzięki niemu pogłębiona została wiedza odnośnie uwarunkowań sukcesu sportowego w wymiarze interdyscyplinarnym. Uzyskane dane stanowią cenne wskazówki do pracy szkoleniowej w obszarze głównie planowania i kontroli treningu sportowego zapaśniczek i zapaśników.
     Celem badań było zdobycie wiedzy na temat czynników warunkujących osiąganie wysokich wyników sportowych przez zapaśniczki i zawodników stylu wolnego i klasycznego. Badania przeprowadzono na wysoko kwalifikowanych zapaśniczkach (n=50) i zapaśnikach stylu klasycznego (n=50) i wolnego (n=50). Ocenie poddano wybrane grupy czynników: strukturalnych, kondycyjnych, technicznych, psychomotorycznych i psychologicznych.
     Ustalono, że zawodniczki i zawodnicy zdobywający medale charakteryzowali się istotnie wyższym poziom czynników technicznych i kondycyjnych oraz pojedynczych czynników strukturalnych i psychologicznych od swoich rówieśników nie zdobywających medale. U zawodników stylu klasycznego czynnikami najbardziej sprzyjającymi uzyskaniu wyniku okazały się umiejętności techniczne wykonywane w pozycji niskiej, u zapaśników stylu wolnego i zapaśniczek umiejętności wykonywane w pozycji wysokiej. Ponadto istotnymi czynnikami okazały się zdolności kondycyjne o charakterze wytrzymałościowo-siłowym oraz niektóre parametry strukturalne np. obwód ramienia. Zapaśnicy zdobywający medale odznaczali się od swoich rówieśników nie zdobywających medale istotnie wyższym poziomem inteligencji emocjonalnej oraz niższym odczuwaniem stresu w aspekcie unikania walki. Zaobserwowano również, że czas reakcji oraz czas ruchu zmieniał się pod wpływem wysiłku startowego. U zawodników z wyższymi osiągnięciami sportowymi odnotowano podczas walki mniejszy spadek reakcji prostej oraz większą liczbą przeprowadzonych akcji techniczno-taktycznych. Największą siłą zależności z czasem reakcji i czasem ruchu odznaczała się liczba działań techniczno-taktycznych przeprowadzonych podczas trzeciej rundy walki sportowej. Szybka reakcja stanowi zatem istotny czynnik warunkujący wynik sportowy zapaśników, który ujawnia się przy submaksymalnej intensywności wysiłku podczas walki sportowej. Ustalono również, że dalsze badania należy skoncentrować na poszukiwaniu czynników sukcesu sportowego w kontekście kategorii wagowej i zaawansowania sportowego zawodników, którzy odnoszą sukcesy również na arenie międzynarodowej. Obserwacją (oceną) powinna zostać większa ilość czynników, np. genetycznych, energetycznych czy kondycyjnych (sprawność specjalna).
     W ramach badań dokonano również analizy zawodów sportowych oraz przygotowano publikacje z wybranych materiałów badań. Częściowe wyniki przedstawiono na trzech konferencjach międzynarodowych.
     Szczegółowe informacje odnośnie wyników badań można znaleźć w poniższych publikacjach, które powstały w trakcie realizacji projektu:

  1. Rutkowska K., Gierczuk D. [2014]: Locus of control in specific sports situations in beginner wrestlers. Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology 14(3), 33-41.
  2. Gierczuk D, Bujak Z. [2014]: Reliability and accuracy of Batak Lite tests used for assessing coordination motor abilities in wrestlers. Polish Journal of Sport and Tourism. 21(2), 72-81.
  3. Rutkowska K., Gierczuk D., Bujak Z. [2015]: Rationale for mental training of elite wrestlers. Conference Proceedings, 1st World Congress, September 17-19, 2015 Częstochowa (ed. R.M. Kalina). Archives of Budo, vol.1, 85 – 91.
  4. Rutkowska K., Gierczuk D. [2016]: Młodzież w sytuacjach trudnych – na przykładzie zawodników uprawiających zapasy i nietrenujących uczniów. Wyzwania i zagrożenia adolescencji (red.) Wiesław Poleszczak. 179-195.
  5. Gierczuk D., Lyakh V., Sadowski J., Bujak Z. [2016]: Speed of Reaction and Fighting Effectiveness in Elite Greco-Roman Wrestlers. Percept Mot Skills, 124(1), 200 – 213.