AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ
     Badania rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży miały i nadal mają duże znaczenie poznawcze oraz praktyczne. Wiedza zdobyta w tym zakresie ukierunkowuje działania lekarzy, antropologów i nauczycieli wychowania fizycznego. Z badań dzieci 5 -letnich przeprowadzonych w latach 2015-2016 na terenie 12 przedszkoli w Białej Podlaskiej wynika, że poziom rozwoju fizycznego badanych dziewcząt i chłopców oceniany na podstawie wysokości, masy ciała, pomiarów długościowych, szerokościowych i obwodów poszczególnych części ciała nie odbiega w sposób zasadniczy od poziomu cech morfologicznych dzieci w tym wieku z innych regionów Polski. Stwierdzono jednak, że u około 30 % dziewcząt i chłopców wystąpiły zaburzenia w proporcjach wagowo—wzrostowych, zarówno w postaci niedowagi (ponad 12% badanych), jak i nadmiernej masy ciała (nadwagi lub otyłości). Otyłość występowała częściej u dziewcząt niż u chłopców. W stosunku do badań ogólnopolskich odsetek bialskich dziewcząt z nadwagą był wyższy, natomiast otyłość występowała częściej w badaniach ogólnopolskich, zarówno wśród dziewcząt, jak i chłopców. Zaobserwowane zaburzenia w rozwoju fizycznym u niektórych bialskich 5-latków mogą wynikać z niewłaściwego trybu życia, w tym niedostatecznej aktywności fizycznej i nieprawidłowego sposobu odżywiania. Stwierdzono, że tylko 19% dziewcząt i 12% chłopców uczestniczyło w nieobowiązkowych zajęciach ruchowych organizowanych w przedszkolu oraz 29% dziewcząt i 22% chłopców w zajęciach realizowanych poza przedszkolami. U większości badanych dzieci należałoby skorygować codzienną dietę, ponieważ zaobserwowano w niej zbyt małą podaż tłuszczów, wapnia, potasu, i witaminy E oraz zbyt duże spożycie białka, węglowodanów, sodu, witaminy A i kompleksu witamin B.
Kierownik projektu DS. 246 dr hab. prof. AWF Krystyna Górniak

Realizatorzy zadania: dr hab. prof. AWF Helena Popławska, dr Agnieszka Dmitruk, dr Wojciech Hołub