AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

     

>> PIERWSZA LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH DO AKADEMIKA NA ROK AKADEMICKI 2020/2021 <<

 Osoby, które otrzymały pokoje 2-osobowe prosimy o ich telefoniczną rezerwację.


Kaucje prosimy wpłacić do 10.08.2020r. (potwierdzającej chęć zamieszkania w Domu Studenta, dotyczy powyższej listy)

Przypominamy osobom z pierwszej listy - brak kaucji i zaległość może spowodować skreślenie z tej listy.

>> DRUGA LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH DO AKADEMIKA NA ROK AKADEMICKI 2020/2021 <<


Kaucje prosimy wpłacić do 15.09.2020r. (BRAK WPŁATY W PODANYM TERMINIE POWODUJE USUNIĘCIE Z LISTY MIESZKAŃCÓW)

Osoby rezygnujące z przyznanego miejsca w DS, prosimy o kontakt pod nr (83) 342 87 90.


Kwaterowanie w Domu Studenta I roku oraz pozostałych roczników :

  • dnia 29.09.2020 - w godz. 800 - 2000 
  • dnia 30.09.2020 - w godz. 800 - 2000 
  • pozostałe dni w godzinach pracy 800 - 1500

Studenci, którzy nie mogą zakwaterować się w wyznaczonym terminie mają czas do 07.10.2020r. w godz. 800 - 1500, po tym terminie tracą miejsce w Domu Studenta(wyjątek stanowią specjalne okoliczności, prosimy wówczas o kontakt tel.).

Do zakwaterowania należy mieć ze sobą:

     dowód wpłaty kaucji
     dowód osobisty
     2 zdjęcia

Informujemy o możliwości wykupienia karty parkingowej dla studentów mieszkających w akademikach:

  • miesięczna - 30zł
  • roczna       - 250zł


Administracja domów studenckich

UWAGA STUDENCI, KTÓRZY OTRZYMALI MIEJSCA W DOMACH STUDENTA!

Kaucję prosimy wpłacić na rachunek bankowy Filii AWF w PEKAO S.A. I O Biała Podlaska numer 03 1240 2177 1111 0000 3570 3646, która będzie potwierdzeniem zamieszkania w Domu Studenta od semestru zimowego. Studenci, którzy w określonym terminie nie wpłacą kaucji, tracą przyznane miejsce w akademiku, zaś ci którzy zrezygnują z przydzielonego im miejsca po wpłaceniu – tracą kaucję. Wysokość kaucji  do DS : (ABC) Spartanin, Blok Asystenta oraz DS Agat – 300zł. Pozostałe osoby, które nie otrzymały akademika z braku miejsc, bądź zalegają z opłatami są umieszczone na liście rezerwowej.

Wszyscy zainteresowani!
zamieszkaniem w Domach Studenta mogą ubiegać się o miejsce składając wcześniej odpowiednie dokumenty - zobacz

W przypadkach zakłóceń ciszy nocnej w DS "ABC"  proszę dzwonić na portiernię

  • DS "ABC" - tel. 83 342 87 91,
  • DS Agat - tel. 83 342 87 13.

WAŻNE:

  • Przypominamy o zakazie parkowania pojazdów na drogach wewnętrznych i przed ogrodzeniem kontenerów na śmiecie. Przypadki łamania zakazu będą zgłaszane Straży Miejskiej celem nałożenia kary mandatowej.
  • O OBOWIĄZKU uregulowania opłat za akademik. Osoby mające zaległości TRACĄ prawo ZAMIESZKANIA W DOMU STUDENTA. Numer i dane konta znajdują się w zakładce "Administracja"