Arteterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą

Arteterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej

 

organizuje

kurs doszkalający ARTETERAPIA W PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ

Cel kursu:
Podczas zajęć prowadzonych w formie warsztatów, uczestnicy będą mogli poznać różnorodne techniki twórczości plastycznej oraz rozwinąć własną osobowość poprzez proces twórczy. Zdobędą umiejętności umożliwiające wykorzystanie różnych form arteterapii w pokonywaniu lęków, uwalnianiu od zahamowań, wzmacnianiu wiary we własne możliwości, kształtowaniu umiejętności wyrażania uczuć oraz nawiązywania kontaktów społecznych. Poznają wiele pomysłów na ciekawe prace plastyczne, które pobudzą potrzebę tworzenia u ich podopiecznych.
Uzyskaną wiedzę uczestnicy będą mogli wykorzystać podczas pracy z dziećmi i młodzieżą w przedszkolach, szkołach, placówkach pomocy społecznej, ośrodkach rehabilitacji, świetlicach socjoterapeutycznych, warsztatach terapii zajęciowej. Od uczestników szkolenia nie będą wymagane tzw. uzdolnienia plastyczne.

Organizacja kursu:
– termin kursu: 7 maja 2022 r. (zmiana z 19.03.2022 r.)
– formuła kursu: w kontakcie
– forma: weekend (sobota)
– liczba godzin: 8 godzin
– miejsce odbywania kursu: (sala ćwiczeń nr 6, ul. Kopernika (strona lewa), Filia AWF Biała Podlaska

Program kursu:
1. Pojęcie i zakres arteterapii.
2. Rodzaje arteterapii.
3. Zastosowanie terapii przez sztukę.
4. Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez sztuki plastyczne.
5. Planowanie pracy i schemat warsztatu arteterapeutycznego.
6. Warsztaty arteterapeutyczne (wykorzystanie technik: rysunek, malarstwo, rzeźba, kolaż, mandala, sztuka recyklingu).

Koszt kursu: 120-150 zł (w zależności od ilości osób)

Liczba zgłoszonych: 8-12 osób

Uprawnienia: certyfikat AWF Warszawa Filia w Białej Podlaskiej.

Prowadzący kurs: mgr Agnieszka Lewkowicz, mgr Beata Tyszkiewicz-Gromisz

Procedura zgłoszenia:

 • wysłać zgłoszenie (imię, nazwisko, nr tel.) na adres marta.pietruczuk@awf.edu.pl
 • po otrzymaniu informacji zwrotnej (e-mail) o uruchomieniu kursu należy dokonać opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu:
  na nr konta
  AWF J. Piłsudskiego w Warszawie
  Filia w Białej Podlaskiej
  ul. Akademicka 2; 21-500 Biała Podlaska
  Bank Pekao S.A. I Oddział Biała Podlaska
  Nr konta: 63 12 40 2177 1111 0000 3570 3633
  tytułem: „arteterapia imię i nazwisko”

PROSZĘ NIE DOKONYWAĆ WPŁAT PRZED UZYSKANIEM INFORMACJI O URUCHOMIENIU KURSU!!!

Faktura Vat wystawiana jest  i wysyłana w formie papierowej na dane wpłacającego!!!

Szczegółowych informacji udzielają:
kierownik kursu: mgr Beata Tyszkiewicz-Gromisz, tel. 606-636-237
administracja kursu: mgr Marta Pietruczuk, Biuro Promocji AWF (WWFiZ) w Białej Podlaskiej, tel. 83 342 88 51; marta.pietruczuk@awf.edu.pl

Zapraszamy!