Cardio Tennis

Cardio Tennis

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej

organizuje

Warsztaty „Cardio Tennis”

 

Opis warsztatów:

Cardio Tennis (CT) to bardzo popularna na całym świecie odmiana nauki gry w tenisa z wykorzystaniem muzyki. Akcent przesunięty został tu na bardzo dużą intensywność, zabawę i ciągły ruch. Głównym zadanie CT jest praca nad poprawą wydolności, ogólnej sprawności oraz redukcją stresu.

Organizacja kursu:
– czas realizacji kursu – sezon wiosenno-letni;
– zajęcia wymagają zaangażowania ruchowego, obowiązuje strój sportowy wygodny;
– program kursu obejmie 10 spotkań (moduł dla początkujących);
– czas trwania zajęć 45-60 min (w zależności od poziomu sprawności uczestników);
– grupy mogą liczyć do 12 osób;
– korty tenisowe zewnętrzne – campus Filii AWF;

Zapisy na kurs: do końca marca 2022 r.

Koszt kursu: 100-200 zł (w zależności od liczby uczestników)

Liczba zgłoszonych osób: 12 osób max

Uprawnienia: certyfikat AWF Warszawa Filia w Białej Podlaskiej

Procedura zgłoszenia:

  • wysłać zgłoszenie (imię, nazwisko, nr tel.) na adres marta.pietruczuk@awf.edu.pl
  • po otrzymaniu informacji zwrotnej (e-mail) o uruchomieniu kursu należy dokonać opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu:
    na nr konta

AWF J. Piłsudskiego w Warszawie
Filia w Białej Podlaskiej
ul. Akademicka 2; 21-500 Biała Podlaska
Bank Pekao S.A. I Oddział Biała Podlaska
Nr konta: 63 12 40 2177 1111 0000 3570 3633
tytułem: „cardio tennis imię i nazwisko”

PROSZĘ NIE DOKONYWAĆ WPŁAT PRZED UZYSKANIEM INFORMACJI O URUCHOMIENIU KURSU!!!

Faktura Vat wystawiana jest  i wysyłana w formie papierowej na dane wpłacającego!!!

Szczegółowych informacji udzielają:

kierownik kursu: mgr Krzysztof Juśkiewicz krzysztof.juskiewicz@awf.edu.pl
administracja kursu: mgr Marta Pietruczuk tel. (083) 342 88 51 marta.pietruczuk@awf.edu.pl

Zapraszamy!