Nowoczesna manualna terapia przeciwobrzękowa

Nowoczesna manualna terapia przeciwobrzękowa

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej

organizuje

szkolenie „Nowoczesna manualna terapia przeciwobrzękowa”

Opis szkolenia:

Manualna terapia przeciwobrzękowa skoncentrowana jest wokół poprawy ogólnej jakości życia pacjenta poprzez redukcję obrzęku, zmniejszenie zwłóknienia tkanek przy pomocy m. in. drenażu limfatycznego.

Organizacja szkolenia:

 • kurs będzie przeprowadzony w terminie 7-8 maja 2022 r. (sobota-niedziela);
 • formuła: w kontakcie;
 • program kursu obejmie 18 godzin akademickich (45 minutowych) – teoria i praktyka;
 • zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywać się będą na obiektach Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej;

Program szkolenia:

Zagadnienia teoretyczne:
– zagadnienia z zakresu anatomii, fizjologii i patofizjologii układu krwionośnego i chłonnego,
– analiza wpływu powięzi na powstawanie obrzęków,
– klasyfikacja obrzęków,
– pomiary obrzęku limfatycznego,
– mechanizm działania manualnego drenażu limfatycznego,
– membrany (cylindry) ciśnieniowe i ich wpływ na przepływ chłonki (analiza anatomiczno-fizjologiczna struktur),
– wskazania i przeciwwskazania do manualnego drenażu limfatycznego,
– psychologiczne aspekty pracy z pacjentem przewlekle chorym,
– metody drenażu limfatycznego w odniesieniu do sprężystego odkształcania tkanek,
– fizjoterapia w obrzękach limfatycznych,
– taping elastyczny w obrzękach limfatycznych,
– zasady badania palpacyjnego ciągów mięśniowo – powięziowych dla potrzeb manualnego drenażu limfatycznego,
– różnice w sposobie wykonania drenażu limfatycznego w chorobie nowotworowej, uszkodzeniach CUN, stanach pourazowych tkanek miękkich.
Zajęcia praktyczne:
– techniki podstawowe i specjalne manualnego drenażu limfatycznego stosowane w obrębie poszczególnych obszarów: szyja, twarz, kończyna górna, klatka piersiowa, grzbiet,
– normalizacja napięcia „membran ciśnieniowych”, decydujących o układzie podciśnienia w obrębie jamy brzusznej i klatki piersiowej (techniki membranowe, jako podstawowe techniki decydujące o prawidłowym przepływie chłonki w ustroju),
a) specyfika pracy w obrębie kątów żylnych, mięśni pochyłych, MOS, oraz dźwigacza łopatki, jako składowa normalizacji obszaru otworu górnego klatki piersiowej,
b) przepona, jako membrana regulująca ciśnienie w obrębie klatki piersiowej i jamy brzusznej (normalizacja napięć połączeń przeponowych, z osierdziem, opłucną i otrzewną; praca na przejściu piersiowo lędźwiowym – techniki specjalne i ich wpływ na przepływy limfatyczne),
c) mięśnie Kegla, jako dolna membrana brzuszna (techniki specjalne),
d) mięśnie dna miednicy, jako podstawa cylindra ciśnieniowego (diagnostyka napięcia, techniki normalizacji i ich wpływ na całościowy przepływ chłonki w ustroju),
e) wpływ napięcia tkanek kończyn na układy przepływowe chłonki (analiza i diagnostyka struktur),
– terapia ruchowa i oddechowa wspomagająca manualny drenaż limfatyczny z ww. obszarów,
– techniki badania palpacyjnego ciągów mięśniowo – powięziowych dla potrzeb manualnego drenażu limfatycznego ww. obszarów,
– techniki podstawowe i specjalne manualnego drenażu limfatycznego stosowane w obrębie poszczególnych obszarów: tułów, brzuch, przejście lędźwiowo krzyżowe i kość krzyżowa, kończyna dolna,
– terapia ruchowa i oddechowa wspomagająca manualny drenaż limfatyczny z ww. obszarów,
– techniki badania palpacyjnego ciągów mięśniowo – powięziowych dla potrzeb manualnego drenażu limfatycznego ww. obszarów,
– balance taping therapy w obrzękach limfatycznych ww. obszarów – przykładowa aplikacja,
– terapia kompresyjna – bandażowanie wielowarstwowe w obrębie kończyny górnej,
– terapia kompresyjna – bandażowanie wielowarstwowe w obrzękach kończyny dolnej, zasady doboru rękawów kompresyjnych,
– zastosowanie kompresji sekwencyjnej w postaci masażu pneumatycznego.

Szkolenie podzielone na część teoretyczną i praktyczną (20/80%).

Zapisy na kurs: otwarte

Termin realizacji: 7-8 maja 2022 r.

Koszt kursu: 690 – 750 zł (w zależności od liczby kandydatów)

Wymagana liczba kandydatów: 10 – 20 osób

Prowadzący: mgr Piotr Żerebiec, mgr Andrzej Czapłygin

Uprawnienia: certyfikat AWF Warszawa Filia w Białej Podlaskiej

Procedura zgłoszenia:

 • wysłać zgłoszenie (imię, nazwisko, nr tel.) na adres marta.pietruczuk@awf.edu.pl
 • po otrzymaniu informacji zwrotnej (e-mail) o uruchomieniu kursu należy dokonać opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu:
  na nr konta
  AWF J. Piłsudskiego w Warszawie
  Filia w Białej Podlaskiej
  ul. Akademicka 2; 21-500 Biała Podlaska
  Bank Pekao S.A. I Oddział Biała Podlaska
  Nr konta: 63 12 40 2177 1111 0000 3570 3633
  tytułem: „terapia manualna imię i nazwisko”

PROSZĘ NIE DOKONYWAĆ WPŁAT PRZED UZYSKANIEM INFORMACJI O URUCHOMIENIU KURSU!!!

Faktura Vat wystawiana jest  i wysyłana w formie papierowej na dane wpłacającego!!!

Szczegółowych informacji udzielają:

kierownik kursu: dr Beata Makaruk beata.makaruk@awf.edu.pl
administracja kursu: mgr Marta Pietruczuk tel. (083) 342 88 51 marta.pietruczuk@awf.edu.pl

Zapraszamy!