Świadomość ciała i propriocepcja, a postawa ciała

Świadomość ciała i propriocepcja, a postawa ciała

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej

organizuje

Warsztaty Świadomość ciała i propriocepcja, a postawa ciała

 

Opis kursu:

Podczas warsztatów będziemy zajmować się eksploracjami tego, co ma wpływ na postawę ciała człowieka w ujęciu holistycznym, jako uzupełnienie procesów korekcyjnych, czyli m.in. elementów takich jak nieświadome nawyki ruchowe, chroniczne napięcia psychofizyczne i emocjonalne, czy wpływ stresu na postawę człowieka. Będziemy także poznawać praktyczne sposoby na rozwijanie świadomości postawy ciała, pracę somatyczną opartą o ruch i oddech, mającą na celu powracanie do naturalnych stanów ciała, jak i świadomy konstruktywny odpoczynek. Korzystać będziemy z ćwiczeń inspirowanych m.in. Techniką Alexandra, odruchami „czerwonego” i „zielonego światła” Thomas’a Hanna’y oraz wybranymi elementami jogi.

Organizacja warsztatów: 

  1. termin: 14 maja 2022 r. /sobota/
  2. zajęcia wymagają zaangażowania ruchowego, obowiązuje strój wygodny;
  3. program kursu obejmie 6 godzin akademickich (45 minutowych) – teoria i praktyka
  4. miejsce: sala ćwiczeniowa Filii AWF Biała Podlaska; Studio Ruchu przy AWF

Program warsztatów:

Część teoretyczna (wykład i dyskusja):
1) Wprowadzenie: postawa ciała – podejście somatyczne. Co wpływa na postawę ciała człowieka? Podstawowe pojęcia i techniki (2)
Część praktyczna:
1) Świadomość własnego ciała: jak stoimy, leżymy, siedzimy? Pozycja konstruktywnego odpoczynku (1)
2) Wybrane ćwiczenia z techniki Alexandra (1)
3) Wybrane ćwiczenia Thomas’a Hanna’y („Daily cat strecth” – (1)
4) Procesy oddechowe związane z postawą ciała (1)

(w nawiasach podana jest liczba godzin akademickich, 1 godzina to 45 minut zegarowych)

Części teoretyczna i praktyczna będą się ze sobą przeplatały, aby zdobywaną wiedzę móc wykorzystać i utrwalić w praktyce.

Zapisy na kurs:  nabór ciągły

Koszt kursu: 120-150 zł

Liczba zgłoszonych osób: 10 osób minimum

Uprawnienia: certyfikat AWF Warszawa Filia w Białej Podlaskiej

Procedura zgłoszenia:

  • wysłać zgłoszenie (imię, nazwisko, nr tel.) na adres marta.pietruczuk@awf.edu.pl
  • po otrzymaniu informacji zwrotnej (e-mail) o uruchomieniu kursu należy dokonać opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu:

na nr konta

AWF J. Piłsudskiego w Warszawie
Filia w Białej Podlaskiej
ul. Akademicka 2; 21-500 Biała Podlaska
Bank Pekao S.A. I Oddział Biała Podlaska
Nr konta: 63 12 40 2177 1111 0000 3570 3633
tytułem: „warsztaty świadomość ciała dla dzieci imię i nazwisko”

PROSZĘ NIE DOKONYWAĆ WPŁAT PRZED UZYSKANIEM INFORMACJI O URUCHOMIENIU KURSU!!!

Faktura Vat wystawiana jest  i wysyłana w formie papierowej na dane wpłacającego!!!

Szczegółowych informacji udzielają:

  • kierownik kursu: mgr Weronika Grantham weronika.grantham@awf.edu.pl
  • administracja kursu: mgr Marta Pietruczuk tel. (083) 342 88 51  marta.pietruczuk@awf.edu.pl

Zapraszamy!