Wspieranie rozwoju i terapia zaburzeń motoryki małej

Wspieranie rozwoju i terapia zaburzeń motoryki małej

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej

organizuje

warsztaty Wspieranie rozwoju i terapia zaburzeń motoryki małej

Cel kursu:
Podczas zajęć uczestnicy poznają podstawy teoretyczne terapii ręki, nauczą się rozpoznawania prawidłowości i nieprawidłowości w rozwoju i funkcjonowaniu motoryki małej oraz planowania pracy. W czasie szkolenia zostaną omówione różne rodzaje i przykłady ćwiczeń wspierających prawidłowy rozwój oraz usuwanie nieprawidłowości motoryki małej.
Uzyskaną wiedzę uczestnicy będą mogli wykorzystać podczas pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi w przedszkolach, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, świetlicach, warsztatach terapii zajęciowej.

Organizacja kursu:
– termin kursu: 26.03.2022 r.
– formuła kursu: w kontakcie
– forma: weekend (sobota)
– liczba godzin: 8 godzin
– miejsce odbywania kursu: sala ćwiczeń nr 6, ul. Kopernika (strona lewa), Filia AWF Biała Podlaska

Oferta szkolenia skierowana jest do:
nauczycieli grup przedszkolnych,
nauczycieli klas edukacji wczesnoszkolnej,
– studentów fizjoterapii i terapii zajęciowej,
wszystkich rodziców/opiekunów prawnych dzieci, które mają problemy z dysfunkcją motoryki małej,
przyszłych rodziców,
wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu rozwoju/terapii motoryki małej.

Prowadzący kurs: mgr Agnieszka Lewkowicz, mgr Beata Tyszkiewicz-Gromisz

Program kursu:
1. Anatomia kończyny górnej.
2. Czynniki warunkujące rozwój i funkcjonowanie małej motoryki.
3. Rozwój funkcji i sprawności rąk.
4. Rozwój grafomotoryki.
5. Diagnoza zaburzeń małej motoryki.
6. Rodzaje i przykłady ćwiczeń w terapii ręki.
7. Programowanie terapii ręki.

Koszt kursu: 130 zł

Liczba zgłoszonych: 8-12 osób

Uprawnienia: certyfikat AWF Warszawa Filia w Białej Podlaskiej.

Zgłoszenia:

  • Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie zgłoszenia (podstawowe dane kandydata do kontaktu) na adres e-mail: marta.pietruczuk@awf.edu.pl
  • po otrzymaniu informacji zwrotnej (e-mail) o uruchomieniu kursu należy dokonać opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu:

na nr konta

AWF J. Piłsudskiego w Warszawie
Filia w Białej Podlaskiej
ul. Akademicka 2; 21-500 Biała Podlaska
Bank Pekao S.A. I Oddział Biała Podlaska
Nr konta: 63 12 40 2177 1111 0000 3570 3633
tytułem: „terapia ręki imię i nazwisko”

PROSZĘ NIE DOKONYWAĆ WPŁAT PRZED UZYSKANIEM INFORMACJI O URUCHOMIENIU KURSU!!!

Faktura Vat wystawiana jest  i wysyłana w formie papierowej na dane wpłacającego!!!

Szczegółowych informacji udzielają:
kierownik kursu: mgr Beata Tyszkiewicz-Gromisz, tel. 606-636-237 e-mail: beata.gromisz@awf.edu.pl
administracja kursu: mgr Marta Pietruczuk, Biuro Promocji AWF (WWFiZ) w Białej Podlaskiej, tel. 83 342 88 51; marta.pietruczuk@awf.edu.pl

 

Zapraszamy!