AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Na stronie internetowej AWF Warszawa w biuletynie informacji publicznej w zakładce „dokumenty” znajdują się regulaminy i uchwały podejmowane przez Radę.