AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

                                                              W Filii AWF powołana została Szkoła Naukowa Nr 1

Nazwa Szkoły Naukowej: Wpływ długotrwałej intensywnej terapii ruchowej na wybrane parametry biomechaniczne i funkcje kognitywne.

Kierownik Szkoły Naukowej: prof dr hab. Małgorzata Chalimoniuk

Skład Szkoły Naukowej: 20 osób (1 kierownik, 7 kierowników zadań, 9 wykonawców i 3 studentów)

Termin rozpoczęcia i zakończenia działania Szkoły Naukowej: kwiecień 2020 - grudzień 2023 rok

Na stronie internetowej AWF Warszawa w zakładce „nauka / badania naukowe / projekty badawcze” znajdują się zasady działania szkół naukowych oraz bieżące ogłoszenia.