ISSUES | Vol. 15 | No. 1-2

ISSUES | Vol. 15 | No. 1-2

ISSUES | Vol. 15 – 2008 | No. 1-2 | pp. 1-92
ISSN 1899-1998 / e-ISSN: 2082-8799
POLISH JOURNAL OF SPORT AND TOURISM SPORT I TURYSTYKA
 • Vol.15 (2008) No. 1-2, pp. 1-92
On-line version of the quarterly is primary.
Wersja on-line jest wersją pierwotną kwartalnika.

Printed in 300 copies
Nakład: 300 egz.


Contents / Spis treści

Review paper / Praca przeglądowa

 • Jakub Kosowski
  Physical culture institutions versus public benefit organisations
  Organizacje kultury fizycznej a status organizacji pożytku publicznego
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….1-8

 

Original research papers / Oryginalne prace twórcze

 • Hubert Makaruk, Barbara Długołęcka, Ewa Jówko, Beata Makaruk
  Warm-up intensity and duration versus 5 x 6 seconds ergometric test results in young athletes
  Intensywność i czas trwania rozgrzewki a wyniki testu ergometrycznego 5 x 6 sekund u młodych lekkoatletów
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….9-16

 

 • Agnieszka Jadach, Jerzy Ciepliński
  Level of physical preparation and its influence on selection of game concepts for the Polish national handball female team
  Poziom przygotowania fizycznego i jego wpływ na dobór koncepcji gry reprezentacji Polski kobiet w piłce ręcznej
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….17-28

 

 • Sławomir Bodasiński
  Changes of indicators in coordination motor abilities in 17-year-old handball players within an annual training cycle
  Zmiany wskaźników charakteryzujących poziom koordynacyjnych zdolności motorycznych u 17-letnich piłkarzy ręcznych w rocznym cyklu treningowym
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….29-36

 

 • Dorota Różańska
  Level of coordination motor abilities in children practising Polish social dances
  Poziom koordynacyjnych zdolności motorycznych dzieci zajmujących się tańcem polskim w formie towarzyskiej
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….37-42

 

 • Anna Bodasińska, Sebastian Pawlik
  Attacking and blocking efficiency in the first-league volleyball team
  Skuteczność ataku i bloku w I-ligowym zespole piłki siatkowej
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….43-52

 

 • Jolanta Elżbieta Kowalska
  Health education as understood by students of physical education in Poland
  Pojęcie oświaty zdrowotnej w świadomości studentów wychowania fizycznego w Polsce
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….53-58

 

 • Joanna Burdzicka-Wołowik
  Locus of control orientation versus the value system held by the students of physical education
  Poczucie umiejscowienia kontroli a system wartości studentów wychowania fizycznego
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….59-68

 

 • Krystyna Buchta, Małgorzata Skiert
  Assessment of professional qualifications and educational plans by tourism and recreation graduates
  Opinie absolwentów studiów turystyki i rekreacji o swoim przygotowaniu zawodowym i planach edukacyjnych
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….69-76

 

 • Urszula Parnicka
  Free time in the domestic time budget of professionally active women
  Czas wolny w domowym budżecie czasu kobiet aktywnych zawodowo
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….77-84

 

Current news / Wiadomości bieżące

 • Jerzy Sadowski, Tomasz Niźnikowski
  International Scientific Conference: Coordination Motor Abilities in Scientific Research
  Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Koordynacyjne zdolności motoryczne w badaniach naukowych”
  [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….85-86

 

 • Artur Litwiniuk
  Refinement Trends in Training Procedures and Sports Competition – 16th International Scientific Conference
  Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej – XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa
  [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….87-91