ISSUES | Vol. 19 | No. 2

ISSUES | Vol. 19 | No. 2

ISSUES | Vol. 19 – 2012 | No. 2 | pp. 89-165
ISSN 1899-1998 / e-ISSN: 2082-8799
POLISH JOURNAL OF SPORT AND TOURISM SPORT I TURYSTYKA
 • Vol.19 (2012) No. 2, pp. 89-165
On-line version of the quarterly is primary.
Wersja on-line jest wersją pierwotną kwartalnika.

Printed in 210 copies
Nakład: 210 egz.

 

Contents / Spis treści

Contents / Spis treści

Review paper / Praca przeglądowa

 • Ernest Szum, Ryszard Cieśliński
  Physical culture in the tradition and rites of the Tatar population inhabiting Polish territory
  Kultura fizyczna w tradycji i obrzędach ludności tatarskiej zamieszkującej tereny Polski
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….91-102

 

Original research papers / Oryginalne prace twórcze

 • Adam Maszczyk, Robert Roczniok, Przemysław Pietraszewski, Arkadiusz Stanula, Adam Zając, Artur Gołaś
  Time series approach to athletes motor potential
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….103-106
 • Agnieszka Kotwica, Piotr Majcher
  Physical fitness level of 1st year medicine and physiotherapy students of Lublin Medical University
  Poziom sprawności fizycznej studentek i studentów I roku kierunków: lekarskiego i fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….107-118
 • Artur Kruszewski, Stanisław Kuźmicki, Marek Kruszewski, Władysław Jagiełło
  Trends in technical and tactical modifications among competitors of various nationalities based on research conducted during the 2009 World Youth Championship in Greco-Roman style wrestling in Turkey
  Kierunki zmian działań techniczno-taktycznych zawodników różnych narodowości na podstawie Mistrzostw Świata Juniorów Turcja – 2009 w zapasach w stylu klasycznym
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….119-126
 • Andrzej Hadzik, Rajmund Tomik, Adam Ryszard Szromek, Marek Szczerbowski
  Recreational physical activity of international sports events fans
  Rekreacyjna aktywność fizyczna kibiców międzynarodowych imprez sportowych
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….127-140
 • Barbara Bergier, Agata Flisiak, Magdalena Flisiak
  Physical education classes with the schoolgirls of Biała Podlaska schools
  Lekcje wychowania fizycznego z dziewczętami bialskich szkół
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….141-150
 • Krystyna Buchta
  The competences of Physical Education students. Unified versus two-tier university studies
  Kompetencje studentów wychowania fizycznego. Studia jednolite versus dwustopniowe
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….151-159

 

Guidelines for contributors / Instrukcje dla Autorów

 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….160-163

 

Subscription information / Informacje o prenumeracie

 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….164-165