ISSUES | Vol. 20 | No. 3

ISSUES | Vol. 20 | No. 3

ISSUES | Vol. 20 – 2013 | No. 3 | pp. 167-240
ISSN 1899-1998 / e-ISSN: 2082-8799
POLISH JOURNAL OF SPORT AND TOURISM SPORT I TURYSTYKA
 • Vol.20 (2013) No. 3, pp. 167-240
On-line version of the quarterly is primary.
Wersja on-line jest wersją pierwotną kwartalnika.

Printed in 210 copies
Nakład: 210 egz.

 

Contents / Spis treści

Review paper / Praca przeglądowa

 • Włodzimierz Starosta
  Importance of relationship between movement rhythm and respiration in physical education and in top-level sport
  Znaczenie współzależności rytmu ruchów i oddychania w wychowaniu fizycznym i sporcie wyczynowym
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….167-182

 

Original research papers / Oryginalne prace twórcze

 • Krzysztof Drapała, Krzysztof Dziewiecki, Wojciech Blajer
  The influence of actuation modeling on the assessed joint reactions
  in biomechanical systems

  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….183-187
 • Tomasz Buraczewski, Leszek Cicirko, Damian Gawlik
  Differentiated analysis of offensive actions by football players in selected matches from the Euro 2008
  Zróżnicowanie działań ofensywnych piłkarzy nożnych w wybranych meczach Mistrzostw Europy w 2008 r.
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….188-199
 • Hubert Makaruk
  Acute effects of rope jumping warm-up on power and jumping ability in track and field athletes
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….200-204
 • Dorota Trzcińska, Dorota Świderska, Piotr Tabor, Elżbieta Olszewska
  Environmental diversity in body posture of six-year-old children
  Zróżnicowanie środowiskowe w postawie ciała sześcioletnich dzieci
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….205-216
 • Krzysztof Piech, Karolina Nowak, Zina Birontiene, Inta Bula-Biteniece
  Physical exercises for pre-school children with homework and parents mobilization around these tasks
  Zajęcia ruchowe dla dzieci przedszkolnych z zadawaniem prac domowych i aktywizacja rodziców wokół realizacji tych zadań
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….217-226
 • Aleksandra Vujko, Jovan Plavša, Natalija Ostojić
  Impact of the „Danube Cycling Route” on the development of cycling tourism in Serbia
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….227-233

 

Current news / Wiadomości bieżące

 • Małgorzata Lichota, Krzysztof Piech
  Sprawozdanie z VIII Konferencji Metodyczno-Naukowej „Nordic walking na różnych etapach edukacji szkolnej”
  [ download – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….234

 

Guidelines for contributors / Instrukcje dla Autorów

 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….235-238

 

Subscription information / Informacje o prenumeracie

 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….239-240