ISSUES | Vol. 22 | No. 3

ISSUES | Vol. 22 | No. 3

ISSUES | Vol. 22 – 2015 | No. 3 | pp. 140-212
ISSN 1899-1998 / e-ISSN: 2082-8799
POLISH JOURNAL OF SPORT AND TOURISM SPORT I TURYSTYKA
 • Vol.22 (2015) No. 3, pp. 140-139
On-line version of the quarterly is primary.
Wersja on-line jest wersją pierwotną kwartalnika.

Printed in 210 copies
Nakład: 210 egz.

 

Contents / Spis treści

Original research papers / Oryginalne prace twórcze

 • Arletta Hawrylak, Dorota Wojna, Krystyna Chromik
  Spinal and shoulder girdle range of motion in elite female volleyball athletes
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….143-147
 • Marcin Śliwa, Tomasz Sacewicz
  Biomechanical assessment of the strength of volleyball players in different stages of the training macrocycle
  Biomechaniczna ocena zdolności siłowych siatkarzy w różnych okresach rocznego makrocyklu treningowego
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….148-157
 • Antoni Seredyński, Ewa Polak
  Physical fitness of girls practising acrobatic and trampoline gymnastics compared to that of girls practising other sports in the subcarpathian province team
  Sprawność fizyczna dziewcząt trenujących akrobatykę sportową i skoki na trampolinie na tle zawodniczek innych dyscyplin kadry województwa podkarpackiego
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….158-171
 • Justyna Forjasz, Maria Alicja Nowak
  The physical development, eating habits, and physical activity of children attending music school
  Rozwój fizyczny, sposób żywienia i aktywność fizyczna dzieci uczęszczających do szkoły muzycznej
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….172-181
 • Gregorc Jera, Maja Meško
  Analysis of the possibility of disseminating the „game-movement-development” approach in early childhood education
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….182-188
 • Aneta Omelan, Elżbieta Huk-Wieliczuk, Robert Podstawski
  Education related to tourism received by polish tourism and recreation students in childhood and adolescence and its impact on their tourism activity
  Wpływ wychowania na aktywność turystyczną studentów kierunku turystyka i rekreacja Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….189-200
 • Ludwik Mazurkiewicz, Justyna Pacelt
  About a method of the estimation of the recreational and health value of a protected area
  [ abstract of the paper – PDF ]   [ full text of the paper – PDF ]
  …………………………………………………………………………………………………………….201-205

 

 

Guidelines to Authors / Instrukcje dla Autorów

 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….206-209

 

Subscription information / Informacje o prenumeracie

 • [ Download ]
  …………………………………………………………………………………………………………….210-212