AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ


Obrona rozprawy doktorskiej

W Auli Filii Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej
przy ul. Akademickiej 2 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgra Pawła Krawczyka
na temat
„Działania bramkarzy piłki ręcznej o wysokim poziomie sportowym w wybranych sytuacjach gry”Obrona rozprawy doktorskiej

W Auli Filii Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej
przy ul. Akademickiej 2 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgra Marcina Starzaka
na temat
„Zmienność ruchowa w czasie rozbiegu w skoku w dal w kontekście zróżnicowanych ograniczeń środowiskowych oraz zadaniowych”Obrona rozprawy doktorskiej

1 lipca 2020 r. godz. 12.00 w Auli Filii Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej
przy ul. Akademickiej 2 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Michała Starczewskiego
na temat
"Diagnostyczna wartość wybranych wskaźników wydolności krążeniowo-oddechowej kolarzy wyczynowych"Obrona rozprawy doktorskiej

1 lipca 2020 r. godz. 9.00 w Aulii Filii Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej
przy ul. Akademickiej 2 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Macieja Bzdawskiego
na temat
"Sprawność fizyczna wojskowego personelu lotniczego różnych specjalności zawodowych i grup wiekowych"