AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ


Obrona rozprawy doktorskiej

1 lipca 2020 r. godz. 12.00 w Aulii Filii Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej
przy ul. Akademickiej 2 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Michała Starczewskiego
na temat
"Diagnostyczna wartość wybranych wskaźników wydolności krążeniowo-oddechowej kolarzy wyczynowych"Obrona rozprawy doktorskiej

1 lipca 2020 r. godz. 9.00 w Aulii Filii Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej
przy ul. Akademickiej 2 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Macieja Bzdawskiego
na temat
"Sprawność fizyczna wojskowego personelu lotniczego różnych specjalności zawodowych i grup wiekowych"Obrona rozprawy doktorskiej

3 lipca 2019 roku o godzinie 10.00 w Aulii Filii Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej przy ul. Akademickiej 2 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
(dr) Lucyna Dołowska-Żabka
na temat
"Uwarunkowania społeczne rozwoju morfofunkcjonalnego dzieci w młodszym wieku szkolnym"
mgr Jarosław Kisiel
Obrona rozprawy doktorskiej

8 maja 2019 roku o godzinie 10.00 w Aulii Filii Akademii Wychowania Fizycznego
w Białej Podlaskiej przy ul. Akademickiej 2 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr. Jarosława Kisiela
na temat
"Struktura treningu najlepszych polskich zawodników w chodzie sportowym w cyklach przygotowań olimpijskich 1997-2004 i 2009-2016 "
mgr inż. Tomasz Sacewicz
Obrona rozprawy doktorskiej

9 stycznia 2019 roku o godzinie 10.00 w Aulii Akademii Wychowania Fizycznego
w Białej Podlaskiej odbyła się: publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Tomasza Sacewicza
na temat
"Obciążenia stawów kończyn dolnych osób o zróżnicowanym stopniu wytrenowania w zależności od wybranych ćwiczeń wykonywanych na różnorodnym podłożu"mgr Marcin Śliwa
Obrona rozprawy doktorskiej

14 września 2018 roku o godzinie 9.00 w Aulii Akademii Wychowania Fizycznego
w Białej Podlaskiej odbyła się: publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marcina Śliwy
na temat
"Zróżnicowanie siły mięśni siatkarzy w makrocyklu rocznym"mgr Wilhelm Gromisz
Obrona rozprawy doktorskiej

13 września 2018 roku o godzinie 10.00 w Aulii Akademii Wychowania Fizycznego
w Białej Podlaskiej odbyła się: publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Wilhelma Gromisza
na temat
"Transfer efektu treningu oporowego na lądzie na technikę pływania studentów"


W dniu 07 marca 2018r. o godz. 10:00 w Aulii Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej odbyła się: publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marzeny Bracław
na temat
"Aktywność fizyczna studentów pierwszego roku Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w świetle wybranych uwarunkowań biospołecznych"dr Paulina Szyszka
Obrona rozprawy doktorskiej

W dniu 19 lipca 2017r. w Aulii Akademii Wychowania Fizycznego
w Białej Podlaskiej odbyła się: publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Szyszki
na temat
"Zmienności wybranych wskaźników techniki rwania sztangi w grupie zawodniczek trenujących podnoszenie ciężarów"