AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJAkademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej


Studencka Konferencja Naukowa

Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej

Biała Podlaska, 1 czerwca 2020


Celem konferencji jest promowanie rozwoju naukowego studentów oraz umiejętności dyskusji na szerokim forum a także prezentacji badań, osiągnięć naukowych i wiedzy w zakresie szeroko rozumianej kultury fizycznej.
KONFERENCJA POD PATRONATEM

DZIEKANA WWFiZ w Białej Podlaskiej
dr hab. prof. AWF Huberta Makaruka

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
  • prodziekan ds. Studiów o Profilu Ogólnoakademickim - dr hab. prof. AWF Tomasz Niźnikowski

Komitet Organizacyjny:

  • prof. dr hab. Jerzy Sadowski
  • dr hab. prof. AWF Adam Czaplicki
  • dr hab. prof. AWF Jan Czeczelewski
  • dr hab. prof. AWF Dariusz Gierczuk
  • dr hab. prof. AWF Krystyna Górniak
  • dr hab. prof. AWF Helena Popławska
  • doc. dr Zbigniew Bujak
  • Samorząd studencki WWFiZ w Białej Podlaskiej


PROGRAM KONFERENCJI - pobierz