AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2020/2021

Szczegółowe Informacje na temat stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2020/2021 (w tym katalog osiągnięć) dostępne są na stronie: - /zobacz/