AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

  • Załącznik nr 1 – o przyznanie Świadczenia Socjalnego /pobierz/

  • Załącznik nr 2 – o przyznanie pożyczki /pobierz/

  • Załącznik nr 3 – informacja o numerze rachunku bankowego / wypłacie gotówkowej /pobierz/

  • Załącznik nr 5 – tabela dopłat z ZFŚS do usług i wypoczynku /pobierz/