Katedra Promocji Zdrowia

Katedra Promocji Zdrowia

dr hab. prof. AWF Krystyna Górniak

tel. 83 342-87-51, wew. 750

nr pokoju – 333

krystyna.gorniak@awf.edu.pl

Dyżury i konsultacje: wtorek 10:00-12:00, czwartek 12:00-13:00

 

tel. 83 342-87-52, wew. 752

nr pokoju – 334

malgorzata.lichota@awf.edu.pl

Dyżury i konsultacje: wtorek 11.30 – 12.30, środa 10.15 – 11.15

tel. 83 342-87-52, wew. 752

nr pokoju – 334

agnieszka.kedra@awf.edu.pl

Dyżury i konsultacje: piątek 11:15-12:15, środa 8:45-9:45

tel. 83 342-87-44, wew. 744

nr pokoju – 324

magdalena.plandowska@awf.edu.pl

Dyżury i konsultacje: poniedziałek 10:00-11:00, wtorek 10:00-11:00

tel. 83 342-87-38, wew. 738

nr pokoju – 234

helena.poplawska@awf.edu.pl

Dyżury i konsultacje: środa 12:00-13:00, czwartek 12:00-13:00

tel. 83 342-87-40, wew. 740

nr pokoju – 237

adam.wilczewski@awf.edu.pl

Dyżury i konsultacje: poniedziałek 13:00-14:00, środa 10:00-11:00

tel. 83 342-87-38, wew. 738

nr pokoju – 234

agnieszka.dmitruk@awf.edu.pl

Dyżury i konsultacje: wtorek 13:30-14:30, czwartek 13:00-14:00

tel. 83 342-87-40, wew. 740

nr pokoju – 236

jerzy.saczuk@awf.edu.pl

Dyżury i konsultacje: środa 10:00-11:00, piątek 9:00-10:00

tel. 83 342-87-35, wew. 735

nr pokoju – 232

jan.czeczelewski@awf.edu.pl

Dyżury i konsultacje: wtorek 11:15-12:15, poniedziałek 12:00-13:00

tel. 83 342-87-34, wew. 734

nr pokoju – 231

anna.kondraciuk@awf.edu.pl

Dyżury i konsultacje: poniedziałek 8.00-8.45, środa 8.45-9.45

tel. 83 342-87-37, wew. 737

nr pokoju – 233

elzbieta.wieliczuk@awf.edu.pl

Dyżury i konsultacje: środa 14:45-15:30, czwartek 14:00-14:45

tel. 83 342-87-37, wew. 737

nr pokoju – 233

anna.czeczuk@awf.edu.pl

Dyżury i konsultacje: środa 13:30-14:15, czwartek 12:30-13:15

tel. 83 342-87-40, wew. 740

nr pokoju – 236

agnieszka.wasiluk@awf.edu.pl

Dyżury i konsultacje: wtorek 10:30-11:30, piątek 9:30-10:30

tel. 83 342-87-34, wew. 734

nr pokoju – 233 B

joanna.kozłowiec@awf.edu.pl

Dyżury i konsultacje: środa 13:00-14:00, wtorek 16:00-17:00