Zakład Rekreacji i Turystyki

Zakład Rekreacji i Turystyki

Sekretariat:
Katarzyna Kuśmierczyk
katarzyna.kusmierczyk@awf.edu.pl
pok. 134
tel. +48 83 342-87-65

 

 

dr Krzysztof Piech

tel. 83 342-87-48, wew. 748

nr pokoju – 329

krzysztof.piech@awf.edu.pl

Dyżury i konsultacje: wtorek 13:15-14:15; środa 11:30-12:30

tel. 83 342-87-60, wew. 760

nr pokoju – 108

filip.korpak@awf.edu.pl

Dyżury i konsultacje: wtorek 09:50-10:50; środa 13:00-14:00

tel. 83 342-87-36, wew. 736

nr pokoju – 233

artur.litwiniuk@awf.edu.pl

Dyżury i konsultacje: wtorek 11:00-12:00; środa 08:00-09:00

tel. 83 342-87-54, wew. 754

nr pokoju – 335

urszula.parnicka@awf.edu.pl

Dyżury i konsultacje: wtorek 13:00 – 14:00, czwartek 13:00-14:00

tel. 83 342-87-47, wew. 747

nr pokoju – 325c

krzysztof.juskiewicz@awf.edu.pl

Dyżury i konsultacje: wtorek 10:30 – 11:30, czwartek 10:00-11:00