AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Pisma Okólne
Dziekana Wydziału Wychowania i Sportu
w Białej Podlaskiej
Rok akademicki 2018/2019

 • Pisma Okólne nr 42/2018/2019 z dnia 19 lipca 2019 r. - pobierz
  • w sprawie: przeprowadzenia 4-tygodniowych (120 godz.) praktyk pedagogicznych ciągłych w szkołach podstawowych dla studentów II-go roku studiów stacjonarnych WF II stopnia w roku akademickim 2018/2019

 • Pisma Okólne nr 41/2018/2019 z dnia 19 lipca 2019 r. - pobierz
  • w sprawie: przeprowadzenia 4-tygodniowych (120 godz.) uzupełniających praktyk pedagogicznych ciągłych w szkołach podstawowych dla studentów II-go roku studiów stacjonarnych WF I stopnia w roku akademickim 2019/2020

 • Pisma Okólne nr 40/2018/2019 z dnia 19 lipca 2019 r. - pobierz
  • w sprawie: przeprowadzenia 2-tygodniowych (60 godz.) praktyk wdrożeniowych ciągłych w szkołach podstawowych dla studentów II-go roku studiów stacjonarnych WF II stopnia w roku akademickim 2019/2020

 • Pisma Okólne nr 39/2018/2019 z dnia 19 lipca 2019 r. - pobierz
  • w sprawie: przeprowadzenia 4-tygodniowych (120 godz.) praktyk pedagogicznych ciągłych w szkołach podstawowych dla studentów III-go roku studiów stacjonarnych WF I stopnia w roku akademickim 2019/2020

 • Pisma Okólne nr 38/2018/2019 z dnia 02 lipca 2019 r. - pobierz
  • w sprawie: planów studiów poszczególnych kierunków

  • Pisma Okólne nr 36/2018/2019 z dnia 05 czerwca 2019 r. - pobierz
   • w sprawie: przeprowadzenia programowych obozów letnich studentów I roku I st. studiów stacjonarnych Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filii w Białej Podlaskiej

  • Pisma Okólne nr 35/2018/2019 z dnia 17 maja 2019 r. - pobierz
   • w sprawie: przeprowadzenia szkoleniowych obozów militarno-obronnych dla studentów I roku, IIo studiów stacjonarnych, specjalność Wychowanie Fizyczne w Służbach Mundurowych w roku akademickim 2018/2019

  • Pisma Okólne nr 34/2018/2019 z dnia 16 maja 2019 r. - pobierz
   • w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz Komisji Egzaminacyjnych na rok akademicki 2019/2020
  • Pisma Okólne nr 33/2018/2019 z dnia 22 marca 2019 r. - pobierz
   • w sprawie: przeprowadzenia praktyk psychologiczno-pedagogicznych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach dla studentów II-go roku studiów stacjonarnych Io kierunku Wychowanie Fizyczne w roku akademickim 2018/2019

  • Pisma Okólne nr 32/2018/2019 z dnia 22 marca 2019 r. - pobierz
   • w sprawie: powołania zespołu eksperckiego

  • Pisma Okólne nr 31/2018/2019 z dnia 22 marca 2019 r. - pobierz
   • w sprawie: powołania zespołu eksperckiego

  • Pisma Okólne nr 30/2018/2019 z dnia 22 marca 2019 r. - pobierz
   • w sprawie: powołania zespołu eksperckiego

  • Pisma Okólne nr 29/2018/2019 z dnia 21 marca 2019 r. - pobierz
   • w sprawie: powołania zespołu eksperckiego

  • Pisma Okólne nr 28/2018/2019 z dnia 21 marca 2019 r. - pobierz
   • w sprawie: powołania zespołu eksperckiego

  • Pisma Okólne nr 27/2018/2019 z dnia 20 marca 2019 r. - pobierz
   • w sprawie: powołania zespołu eksperckiego

  • Pisma Okólne nr 26/2018/2019 z dnia 13 marca 2019 r. - pobierz
   • w sprawie: przeprowadzenia Studenckiej Konferencji Naukowej studentów II roku IIo kierunku Wychowanie Fizyczne

  • Pisma Okólne nr 25/2018/2019 z dnia 11 marca 2019 r. - pobierz
   • w sprawie: przeprowadzenia praktyk specjalizacyjnych - instruktorów sportu w Jednostkach Kultury Fizycznej, dla studentów III-go roku studiów stacjonarnych Io kierunku Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2018/2019

  • Pisma Okólne nr 24/2018/2019 z dnia 11 marca 2019 r. - pobierz
   • w sprawie: przeprowadzenia praktyk specjalizacyjnych - instruktorów rekreacji dla studentów III-go roku studiów stacjonarnych Io kierunku Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2018/2019

  • Pisma Okólne nr 23/2018/2019 z dnia 11 marca 2019 r. - pobierz
   • w sprawie: przeprowadzenia praktyk w Jednostkach Kultury Fizycznej, dla studentów III-go roku studiów stacjonarnych Io kierunku Sport w roku akademickim 2018/2019

  • Pisma Okólne nr 22/2018/2019 z dnia 11 marca 2019 r. - pobierz
   • w sprawie: przeprowadzenia praktyk w Ośrodkach i Klubach Piłkarskich, dla studentów II-go roku studiów stacjonarnych Io kierunku Sport Piłka Nożna w roku akademickim 2018/2019

  • Pisma Okólne nr 21/2018/2019 z dnia 11 marca 2019 r. - pobierz
   • w sprawie: przeprowadzenia praktyk w Ośrodkach i Klubach Piłkarskich, dla studentów I-go roku studiów stacjonarnych Io kierunku Sport Piłka Nożna w roku akademickim 2018/2019

  • Pisma Okólne nr 20/2018/2019 z dnia 11 marca 2019 r. - pobierz
   • w sprawie: przeprowadzenia praktyk zawodowych w klubach sportowych, dla studentów II-go roku studiów stacjonarnych Io kierunku Trener Personalny w roku akademickim 2018/2019

  • Pisma Okólne nr 19/2018/2019 z dnia 11 marca 2019 r. - pobierz
   • w sprawie: przeprowadzenia praktyk zawodowych w klubach fitness, ośrodkach sportowo-rekreacyjnych dla studentów I-go roku studiów stacjonarnych Io kierunku Trener Personalny w roku akademickim 2018/2019

  • Pisma Okólne nr 18/2018/2019 z dnia 01 marca 2019 r. - pobierz
   • w sprawie: powołania zespołu eksperckiego

  • Pisma Okólne nr 17/2018/2019 z dnia 01 marca 2019 r. - pobierz
   • w sprawie: przeprowadzenia 1-tygodniowej (40godz.) praktyki zawodowej ciągłej dla studentów III-go roku studiów stacjonarnych WF Io specjalność Wychowanie Fizyczne w Służbach Mundurowych w roku akademickim 2018/2019

  • Pisma Okólne nr 16/2018/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. - pobierz
   • w sprawie: organizacji i przebiegu studenckich praktyk zawodowych oraz sprawowania opieki dydaktycznej i odpłatności za tę opiekę dla osób (nauczycieli wf w szkołach) współpracujących z Wydziałem Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

  • Pisma Okólne nr 15/2018/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. - pobierz
   • w sprawie: powołania zespołu eksperckiego

  • Pisma Okólne nr 14/2018/2019 z dnia 08 lutego 2019 r. - pobierz
   • w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji ds. Nostryfikacji Dyplomów.

  • Pisma Okólne nr 13/2018/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. - pobierz
   • w sprawie: przeprowadzenia Szkoły zimowej dla studentów II roku Io kierunku Trener Personalny

  • Pisma Okólne nr 12/2018/2019 z dnia 06 grudnia 2018 r. - pobierz
   • w sprawie: przeprowadzenia obozów programowej specjalizacji narciarskiej studiów stacjonarnych Io i IIo Filii AWF w Białej Podlaskiej

  • Pisma Okólne nr 11/2018/2019 z dnia 09 listopada 2018 r. - pobierz
   • w sprawie: przeprowadzenia 60 godzinnych uzupełniających praktyk pedagogicznych wdrożeniowych w szkołach podstawowych, dla studentów I-go roku studiów stacjonarnych WF II stopnia w roku akademickim 2018/2019.

  • Pisma Okólne nr 10/2018/2019 z dnia 09 listopada 2018 r. - pobierz
   • w sprawie: powołania zespołu eksperckiego

  • Pisma Okólne nr 9/2018/2019 z dnia 31 października 2018 r. - pobierz
   • w sprawie: przeprowadzenia praktyk psychologiczno-pedagogicznych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach dla studentów II-go roku studiów stacjonarnych Io kierunku Wychowanie Fizyczne w roku akademickim 2018/2019.

  • Pisma Okólne nr 8/2018/2019 z dnia 12 października 2018 r. - pobierz
   • w sprawie: przeprowadzenia praktyk specjalizacyjnych - instruktorów rekreacji dla studentów III-go roku studiów stacjonarnych Io kierunku Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2018/2019

  • Pisma Okólne nr 7/2018/2019 z dnia 12 października 2018 r. - pobierz
   • w sprawie: przeprowadzenia praktyk specjalizacyjnych - instruktorów sportu w Jednostkach Kultury Fizycznej, dla studentów III-go roku studiów stacjonarnych Io kierunku Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2018/2019

  • Pisma Okólne nr 6/2018/2019 z dnia 12 października 2018 r. - pobierz
   • w sprawie: przeprowadzenia praktyk zawodowych w klubach fitness, ośrodkach sportowo-rekreacyjnych dla studentów II-go roku studiów stacjonarnych Io kierunku Trener Personalny w roku akademickim 2018/2019

  • Pisma Okólne nr 5/2018/2019 z dnia 11 października 2018 r. - pobierz
   • w sprawie: przeprowadzenia praktyk w Jednostkach Kultury Fizycznej, dla studentów III-go roku studiów stacjonarnych Io kierunku Sport w roku akademickim 2018/2019

  • Pisma Okólne nr 4/2018/2019 z dnia 11 października 2018 r. - pobierz
   • w sprawie: przeprowadzenia praktyk w Ośrodkach i Klubach Piłkarskich, dla studentów II roku studiów stacjonarnych Io kierunku Sport Piłka Nożna w roku akademickim 2018/2019

  • Pisma Okólne nr 3/2018/2019 z dnia 11 października 2018 r. - pobierz
   • w sprawie: przeprowadzenia praktyk w Ośrodkach i Klubach Piłkarskich, dla studentów I roku studiów stacjonarnych Io kierunku Sport Piłka Nożna w roku akademickim 2018/2019

  • Pisma Okólne nr 2/2018/2019 z dnia 10 października 2018 r. - pobierz
   • w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu

  • Pisma Okólne nr 1/2018/2019 z dnia 03 września 2018 r. - pobierz
   • w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2018/2019