AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJUchwały Rady Wydziału
Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej
Rok akademicki 2019/2020


  • Uchwała nr 12/2019/2020 z dnia 19 maja 2020 r. - pobierz
   • w sprawie: zatwierdzenia limitów przyjęć na kierunkach studiów prowadzonych przez Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej w roku akademickim 2020/2021
   • Uchwała nr 11/2019/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r. - pobierz
    • w sprawie: rezygnacji z przeprowadzenia egzaminów sprawnościowych w ramach rekrutacji na studia w Wydziale Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej na rok akademicki 2020/2021

   • Uchwała nr 10/2019/2020 z dnia 11 marca 2020 r. - pobierz
    • w sprawie: upoważnienia pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych do prowadzenia pracy dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich w roku akademickim 2020/2021
   • Uchwała nr 9/2019/2020 z dnia 11 marca 2020 r. - pobierz
    • w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Bzdawskiego i dopuszczenia jej do publicznej obrony

   • Uchwała nr 8/2019/2020 z dnia 11 marca 2020 r. - pobierz
    • w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Michała Starczewskiego i dopuszczenia jej do publicznej obrony

   • Uchwała nr 7/2019/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r. - pobierz
    • w sprawie: zatwierdzenia programu kursu doszkalającego "Umiejętności coachingowe w edukacji"
   • Uchwała nr 6/2019/2020 z dnia 11 grudnia 2019 r. - pobierz
    • w sprawie: powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Bzdawskiego

   • Uchwała nr 5/2019/2020 z dnia 13 listopada 2019 r. - pobierz
    • w sprawie: powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Michała Starczewskiego

   • Uchwała nr 4/2019/2020 z dnia 16 października 2019 r. - pobierz
    • w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z oceny własnej jednostki za rok akademicki 2018/2019
   • Uchwała nr 3/2019/2020 z dnia 16 października 2019 r. - pobierz
    • w sprawie: zmian w programach studiów kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej (od 1 października 2019 r. - Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej), w tym zmian w programach studiów kierunku studiów Wychowanie Fizyczne stacjonarne I i II stopnia, Sport, Trener Personalny w zakresie dostosowania ww. programów do wymogów określonych w rozporządzeniu MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
   • Uchwała nr 2/2019/2020 z dnia 16 października 2019 r. - pobierz
    • w sprawie: wygaśnięcia mandatu członka Rady Wydziału z grupy przedstawicieli studentów

   • Uchwała nr 1/2019/2020 z dnia 16 października 2019 r. - pobierz
    • w sprawie: wygaśnięcia mandatu członka Rady Wydziału z grupy przedstawicieli nauczycieli