AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJUchwały Rady Wydziału
Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej
Rok akademicki 2020/2021
 
 •  Uchwała nr 9/2020/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r. - pobierz
  • w sprawie: opinii Rady Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia dotyczącej ogłoszenia otwartego konkursu nr 2 na stanowisko asystenta dydaktycznego w Katedrze Rehabilitacji, w Wydziale Wychowania Fizycznego i Zdrowia
 
 •  Uchwała nr 8/2020/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r. - pobierz
  • w sprawie: opinii Rady Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia dotyczącej ogłoszenia otwartego konkursu nr 1 na stanowisko asystenta dydaktycznego w Katedrze Kosmetologii, w Wydziale Wychowania Fizycznego i Zdrowia
 
 • Uchwała nr 7/2020/2021 z dnia 9 grudnia 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: powołania kandydatów Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej do Komisji Dyscyplinarnych

 •  Uchwała nr 6/2020/2021 z dnia 18 listopada 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z oceny własnej jednostki za rok akademicki 2019/2020
 
 •  Uchwała nr 5/2020/2021 z dnia 18 listopada 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: zgłoszenia kandydata do Odwoławczej Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się w kadencji 2021-2024
 
 •  Uchwała nr 4/2020/2021 z dnia 18 listopada 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: zgłoszenia kandydata do Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia w kadencji 2021-2024
 
 •  Uchwała nr 3/2020/2021 z dnia 13 listopada 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: zgłoszenia kandydata do Rady Uczelni w kadencji 2021-2024
    
 •  Uchwała nr 2/2020/2021 z dnia 14 października 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: powołania Przewodniczącej Wydziałowej Komisji Oceniającej do okresowej oceny dr hab. prof AWF Huberta Makaruka

 •  Uchwała nr 1/2020/2021 z dnia 14 października 2020 r. - pobierz
  • w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Oceniającej ds. Okresowej Oceny Nauczycieli Akademickich na kadencję 2020-2024