AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Wnioski o stypendia należy składać do 14 października 2021 r.

  • Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego - pobierz

  • Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych - pobierz

  • Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studentów I roku - pobierz

  • Wniosek o przyznanie stypendium rektora - pobierz

  • Wniosek o przyznanie zapomogi - pobierz

  • Oświadczenie członka rodziny studenta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym - pobierz

  • Oświadczenie o dochodzie z pozarolniczej działalności... - pobierz

  • Oświadczenie członka wydziałowej/odwoławczej komisji stypendialnej - pobierz