AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Komitet Redakcyjny Monografii i Opracowań AWF w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej

  • Przewodniczący - prof. dr hab. Jerzy Sadowski
  • Z-ca Przewodniczącego - dr hab. prof. AWF Jan Czeczelewski
  • Redaktor Naukowy - dr Anna Bodasińska

Monografie naukowe pracowników wydawane są w ramach serii "Monografie i Opracowania". Corocznie ukazuje się kilka pozycji książkowych, nasi pracownicy są także współautorami książek wydawanych przez inne instytucje i uczelnie. Tematyka publikacji naukowych jest ściśle związana z problematyką badań naukowych prowadzonych w wydziałach.