AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Oferta wydawnicza

Somatyczne i sprawnościowe uwarunkowania wyniku sportowego wysoko kwalifikowanych zapaśniczek i zapaśników Rozwój morfofunkcjonalny dzieci i młodzieży ze wschodniej polski w okresie transformacji ustrojowej
Rok wydania Autor/Redaktor Tytuł książki Cena Okładka
2019 Jolanta Danielewicz Rzut oszczepem 15,00 zł
2018 Dariusz Gierczuk Somatyczne i sprawnościowe uwarunkowania wyniku sportowego wysoko kwalifikowanych zapaśniczek i zapaśników 25,00 zł
2018 Jerzy Saczuk Rozwój morfofunkcjonalny dzieci i młodzieży ze wschodniej polski w okresie transformacji ustrojowej 25,00 zł
2017 Krystyna Górniak (red.) Kondycja psychofizyczna bialskich pięciolatków 25,00 zł
2016 Jerzy Sadowski, Jerzy F. Miller Czynniki warunkujące wynik sportowy w taekwondo olimpijskim 19,00 zł
2016 Magdalena Plandowska Zaspokojenie potrzeby ruchu dzieci w wieku przedszkolnym 19,00 zł
2016 Agnieszka Wasiluk, Jerzy Saczuk, Adam Wilczewski Wyniki oraz normy rozwoju i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży z województwa lubelskiego i podlaskiego 25,00 zł
2016 Krystyna Górniak, Agnieszka Dmitruk, Helena Popławska, Małgorzata Lichota, Adam Wilczewski, Elżbieta Huk-Wieliczuk, Anna Czeczuk, Wojciech Hołub, Bartłomiej Kargulewicz Zróżnicowanie środowiskowe rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży bialskiej 24,00 zł
2016 Florian Parnicki Nauczanie-uczenie się narciarstwa zjazdowego dzieci i młodzieży – podręcznik dla instruktorów rekreacji ruchowej 25,00 zł
2015 Anna Bochenek (red.) Nauczyciel Wychowania Fizycznego kształcenie, zawód i praca 20,00 zł
2015

Henryk Sozański
Jerzy Sadowski
Janusz Czerwiński (red.)

Podstawy teorii i technologii treningu sportowego (tom II) 85,00 zł

2015 Urszula Parnicka Kinezygerontoprofilaktyka 20,00 zł
2013 Henryk Sozański
Janusz Czerwiński
Jerzy Sadowski (red.)
Podstawy teorii i technologii treningu sportowego (tom I) 40,00 zł
2013 Henryk Sozański
Jerzy Sadowski (red.)
Trener wczoraj, dziś, jutro 32,00 zł
2013 Krystyna Buchta Badanie i ocena jakości kształcenia na kierunku wychowanie fizyczne w wybranych akademiach wychowania fizycznego 22,00 zł
2013 Tomasz Niźnikowski Efektywność uczenia się złożonych czynności ruchowych a rodzaj informacji zwrotnej 18,00 zł
2013 Adam Wilczewski Czy dystanse środowiskowe w rozwoju dzieci i młodzieży ze wschodniego regionu polski ulegają zmianie? 87,00 zł
2012

Krystyna Górniak
Adam Wilczewski
Helena Popławska
Elżbieta Huk-Wieliczuk
Agnieszka Dmitruk
Małgorzata Lichota
Wojciech Hołub
Anna Czeczuk
Bartłomiej Kargulewicz

Zmiany w rozwoju biologicznym dziewcząt i chłopców wiejskich z powiatu bialskiego w okresie między 1998 a 2008 rokiem 24,00 zł
2012

Grzegorz Godlewski
Marian Rzędzicki (red.)

Kajakarstwo turystyczne

NAKŁAD WYCZERPANY!!!

21,00 zł
2012 Jerzy Sadowski
Paweł Wołosz
Janusz Zieliński
Koordynacyjne zdolności motoryczne i umiejętności techniczne koszykarzy 60,00 zł
2012 Helena Popławska Rozwój i sprawność fizyczna dzieci i młodzieży wiejskiej w zależności od stopnia i rodzaju otłuszczenia 32,00 zł
2011 Jerzy Saczuk Trendy sekularne i gradienty społeczne w rozwoju biologicznym dzieci i młodzieży ze wschodniej Polski na tle zmian środowiskowych w latach 1986-2006 61,00 zł
2010 Krystyna Górniak
Helena Popławska
Adam Wilczewski
Małgorzata Lichota
Agnieszka Dmitruk
Wojciech Hołub
Elżbieta Huk-Wieliczuk
Anna Czeczuk
Bartłomiej Kargulewicz
Dziecko wiejskie bialskie. Rozwój fizyczny, sprawność fizyczna, postawa ciała, sposób żywienia dzieci i młodzieży wiejskiej z powiatu bialskiego 32,00 zł
2010

Igor Cieśliński
Ryszard Cieśliński
Ireneusz Chaliburda (red.)

Tradycyjne formy aktywności fizycznej ludności wschodniego pogranicza Polski

38,00 zł
2010

Teresa Jaślikowska-Sadowska (red.)

40 lat minęło ... Wydziałowi Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej

 
2009 Adam Czaplicki Modelowanie we współrzędnych naturalnych w biomechanice 50,00 zł
2009

Tomasz Niźnikowski

Nauczanie ćwiczeń o złożonej strukturze ruchu przy oddziaływaniu na węzłowe elementy techniki sportowej

44,00 zł

2009

Andrzej Klusiewicz

Fizjologiczna ocena adaptacji do wysiłków o charakterze tlenowym u kobiet i mężczyzn o wysokim stopniu wytrenowania

34,00 zł

2008 Jerzy Saczuk
Adam Wilczewski
Agnieszka Wasiluk

Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna dziewcząt oraz chłopców z województwa podlaskiego (normy i charakterystyka)

28,00 zł
2008 Marcin Bochenek

Turystyka w edukacji dzieci i młodzieży

24,00 zł
2008 Hubert Makaruk
Jerzy Sadowski

Wybrane aspekty treningu w skoku w dal i trójskoku

28,00 zł
2007 Jan Czeczelewski

Sposób żywienia, stan odżywienia (wybrane cechy somatyczne) oraz aktywność fizyczna dzieci i dorastającej młodzieży z terenu powiatu bialskiego; uwarunkowania i wzajemne związki

33,00 zł
2007 Urszula Parnicka

Rodzinne uwarunkowania rekreacji fizycznej kobiet aktywnych zawodowo

27,00 zł
2007 Krystyna Buchta

Typy i uwarunkowania przebiegu studiów w uczelniach wychowania fizycznego kierunek wychowanie fizyczne - studia magisterskie

21,00 zł
2007 Anna Bodasińska

Czysta gra w sporcie i w życiu codziennym

22,00 zł
2007 Elżbieta Huk-Wieliczuk

Akceptacja szkoły a wpływy rodziny i rówieśników na zachowania zdrowotne młodzieży wiejskiej

13,00 zł
2007 Elżbieta Huk-Wieliczuk

Wybrane aspekty kondycji fizycznej i zachowań zdrowotnych młodzieży wiejskiej z terenu południowego Podlasia

27,00 zł
2007 Tadeusz Zaradkiewicz

Środowiskowe uwarunkowania sprawności fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej z różnych regionów Polski

17,00 zł
2006 Helena Popławska

Rozwój biologiczny dziewcząt i chłopców - ze środowiska wiejskiego z terenów południowego Podlasia - w świetle wskaźników otłuszczenia

44,00 zł
2006 Krystyna Górniak

Rozwój biologiczny dzieci wiejskich z wadami postawy ciała

35,00 zł
2005 Jerzy Saczuk (red.)

Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna dzieci i młodzieży z województwa lubelskiego

18,00 zł
2005 Adam Wilczewski

Środowiskowe i społeczne uwarunkowania zmian w rozwoju biologicznym dzieci i młodzieży wiejskiej w latach 1980-2000

38,00 zł
2004 Maciej Skład Helena Popławska (red.)

Dziecko wiejskie bialskopodlaskie

23,00 zł
2004 Zbigniew Bujak

Wybrane zagadnienia z taekwon-do

 
2004

Krzysztof Piech

Promocja rodzinnej aktywności

16,00 zł
2003 Anna Kossowska

Aksjologiczne treści portretów

17,50 zł
2003 Urszula Parnicka
Krzysztof Piech (red.)

Zabawy i gry ruchowe w sporcie dla wszystkich

 
2000 Józef Bergier (red.)

Sport dzieci i młodzieży na przełomie wieków