AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

07.08.2017r. - Dostawa, montaż, uruchomienie, zaprogramowanie funkcji i konfiguracja instalacji i urządzeń systemu parkingowego na terenie AWF Filia w Białej Podlaskiej

Uwaga - Termin składania ofert upływa w dniu 22.08.2017r. o godz. 13:00


07.08.2017r.
Ogłoszenie o zamówieniu

07.08.2017r.

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami:

  • Załącznik nr 1 - Opis techniczny instalacji i urządzeń Systemu Parkingowego
  • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
  • Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. podstaw przesłanek wykluczenia z postępowania
  • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
  • Załącznik nr 5 - Wzór umowy

11.08.2017r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

11.08.2017r.
Wyjaśnienie treści siwz - odpowiedzi na pytania, zmiana treści siwz, zmiana terminu składania ofert, zmiana ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikiem nr 1 do siwz po zmianie:
  • Załącznik nr 1 - Opis techniczny instalacji i urządzeń Systemu Parkingowego - po zmianie z dnia 11.08.2017r.

16.08.2017r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

16.08.2017r.
Wyjaśnienie treści siwz - odpowiedzi na pytania, zmiana treści siwz, zmiana terminu składania ofert, zmiana ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikiem nr 1 do siwz po zmianie:
  • Załącznik nr 1 - Opis techniczny instalacji i urządzeń Systemu Parkingowego - po zmianie z dnia 16.08.2017r.

22.08.2017r.
Informacja zgodnie z art 86 ust. 5 ustawy PZP

28.08.2017r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty