AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

26.06.2020r. - Wykonywanie usług ratownictwa wodnego w niecce głównej i  Aqua Parku obiektu krytej pływalni zlokalizowanego na terenie AWF Warszawa, Filia w Białej Podlaskiej,ul. Akademicka 2

Uwaga - Termin składania ofert  upływa w dniu 02.07.2020r. o godz. 10:00


26.06.2020r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne wraz z załącznikami

  • Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
  • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
  • Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące zatrudnienia oraz innych okoliczności mających wpływ na wysokość wynagrodzenia
  • Załącznik nr 4 - Wzór umowy

02.07.2020r.
informacja z otwarcia ofert

06.07.2020r.
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

20.07.2020r.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne