AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Regionalny Ośrodek Badań I Rozwoju
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU W BIAŁEJ PODLASKIEJ


BUDŻET PROJEKTU:
Całkowity koszt projektu: 39 051 263,17 zł
Struktura finansowania inwestycji przedstawia się w następujący sposób:
  • środki z budżetu państwa 5%: 1 867 663,00 zł
  • środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85%: 31 750 273,00 zł
  • łącznie środki z budżetu państwa i środki z EFRR stanowią 90%: 33 353 262,62zł
  • wkład własny beneficjenta 10%: 3 782 457,02 zł
  • pokryty przez MNiSW 3 034 034,04 zł
  • pokryty przez AWF 748 422,98 złZARYS PROJEKTU:

Realizacja przedmiotowej inwestycji, jaką jest „Regionalny Ośrodek Badań i Rozwoju
w Białej Podlaskiej” przewiduje budowę obiektu, w którym zostanie utworzonych 12 nowych profesjonalnych laboratoriów naukowych (diagnostyki biochemicznej, kinezjologii, modelowania ruchu
i ergonomii, elektromiografii, nowoczesnych technologii i rehabilitacji narządu ruchu, chemii kosmetycznej, diagnostyki molekularnej, postawy ciała, psychomotoryki, analityczne oraz interdyscyplinarne centrum obliczeniowe), jak również zmodernizowanie i przeniesienie już istniejącego laboratorium fizjologii
i biomechaniki. Wszystkie pomieszczenia zostaną wyposażone w specjalistyczną aparaturę i urządzenia oraz sprzęt służący bezpośrednio do prowadzenia procesów badawczych. Ponadto, aby upowszechniać dokonania naukowe, a także uruchomić sprawny i efektywny transfer powstanie w obiekcie: Centrum Upowszechniania Wyników Badań i Obsługi Przedsiębiorców oraz Centrum Udostępniania Informacji Naukowych. Okres realizacji projektu czerwiec 2009-czerwiec 2013INNE ISTOTNE INFORMACJE:

Inwestycja pn.:„Regionalny Ośrodek Badań i Rozwoju w Białej Podlaskiej” zrealizowana zostanie
na obszarze Polski Wschodniej, w województwie lubelskim, w mieście powiatowym Biała Podlaska.
Dodatkowe informacje o Programie Operacyjnym na stronie www.PolskaWschodnia.gov.plRegionalny Ośrodek Badań I Rozwoju
w Białej Podlaskiej


Galeria z budowy
Regionalnego Ośrodka Badań I Rozwoju
w Białej Podlaskiej