Project Erasmus +

Project Erasmus +

 

Erasmus+ Programme of the European Union
Project title: „Active and Healthy Olympic Seniors – AHOS”
Project reference numer: 603392-EPP-1-2018-1-SI-SPO-SSCP
Duration from 1.1.2019 to 31.12.2021

 

PARTNERZY PROJEKTU:

 1. Faculty for Commercial and Business Sciences, Celje, Slovenia
 2. Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, Faculty of Physical Education in Biała Podlaska
 3. Olympic Committee of Slovenia – Association of Sports Federations
 4. Give us wings – Association for people with disabilities, dysfunctions, special needs and rare diseases, Skopje, Macedonia

Projekt AHOS, współfinansowany w ramach programu Erasmus + Sport, kończy się w grudniu 2021 roku. Głównym celem projektu jest przygotowanie propozycji mających na celu zwiększenie zaangażowania byłych czołowych sportowców w regularne zajęcia sportowe również na późniejszym etapie ich życia. Dobrze zaplanowane i wykonywane regularne ćwiczenia mogą mieć pozytywny wpływ na zdrowie i samopoczucie. Oczywiście dotyczy to również byłych czołowych sportowców, z zastrzeżeniem pewnych specyficznych czynników ustalonych w trakcie badań:

 • Czołowi sportowcy często rezygnowali z uprawiania sportu wyczynowego z powodu kontuzji. Ich aktywność sportowa po przejściu na „sportową emeryturę” często również jest ograniczana z uwagi na odniesione urazy i problemy zdrowotne. Oznacza to, że program ćwiczeń musi być odpowiednio zaplanowany, a także powinien oferować zajęcia niezwiązane z ich główną dyscypliną sportu. Po zaprzestaniu uprawiania sportu wyczynowego sportowcy najczęściej wybierają formy aktywności sportowej i rekreacyjnej, takie jak: spacery, bieganie, piesze wycieczki, jazda na rowerze i ćwiczenia na siłowni. Są to jedne z aktywności polecanych również dla osób ze starszych pokoleń. Starsi sportowcy wyrażają również zainteresowanie siatkówką, tańcem, pływaniem i rekreacją terapeutyczną. Większość z nich wymienia więcej niż jedną aktywność sportową.
 • Przed rozpoczęciem regularnych ćwiczeń sportowiec musi przejść badanie fizykalne lub zasięgnąć porady lekarskiej, aby określić jego aktualny stan zdrowia oraz zdolności funkcjonalne.
 • Przy rozpoczynaniu regularnego programu ćwiczeń zaleca się wykonanie testów w celu określenia stanu wyjściowego, a następnie powtórzenie ich sześć miesięcy później w celu oszacowania postępów.
 • Średnio byli sportowcy wykraczają poza zalecany zakres aktywności sportowej, wykonując średnio trzy sesje w tygodniu (lub poświęcając siedem godzin tygodniowo). Jedna dziesiąta nie uprawia żadnego sportu.
 • Wśród motywacji do uprawiania sportu i aktywności rekreacyjnej można wymienić przede wszystkim zdrowie i dobre samopoczucie, chęć utrzymanie kondycji, a także relaks i zabawę. Planując zajęcia sportowe, musimy uwzględnić te formy aktywności, które pozwolą im się dobrze bawić i zrelaksować, przedkładając kontakty towarzyskie nad wyniki sportowe.
 • Należy zachęcać ich do większego zaangażowania poprzez zapewnienie dostępności obiektów sportowych, zróżnicowaną ofertę programów ćwiczeń, coaching oraz spotkania towarzyskie z byłymi sportowcami.
 • Większość respondentów po zakończeniu kariery w sporcie zawodowym kontynuuje różne formy aktywności fizycznej, jednak brakuje im wsparcia organizacji sportowych w zakresie uczestnictwa w aktywności fizycznej oraz brania udziału w zawodach.
 • Oceniają swój stan zdrowia jako dobry lub bardzo dobry oraz uważają aktywność fizyczną za najważniejszy czynnik w kwestii utrzymania zdrowia. Jedna trzecia twierdzi, że ma zbyt dużą wagę (mniej niż w przypadku ogółu populacji), a nieco ponad jedna dziesiąta z nich ma wysokie ciśnienie krwi.

    Jednym z planowanych rezultatów projektu jest przygotowanie propozycji koniecznych i odpowiednich działań w celu zwiększenia liczby byłych czołowych sportowców, którzy są aktywni fizycznie. W tym zakresie możemy wskazać na następujące kwestie:

 • Zorganizowana działalność sportowa, która obejmuje również zawody rekreacyjne na szczeblu lokalnym i krajowym – z możliwością udziału w międzynarodowych zawodach weteranów/seniorów – jest formą zachęty dla byłych czołowych sportowców;
 • Niektóre przykłady dobrych praktyk z krajów uczestniczących obejmowały specjalne warunki korzystania z publicznych ośrodków treningowych, sal gimnastycznych oraz obiektów, w których czołowym sportowcom przysługują specjalne przywileje („Karta Weterana Sportu”, która umożliwia bezpłatne korzystanie z lokalnych obiektów sportowych).
 • Zaangażowanie w daną dziedzinę sportu po zakończeniu kariery zawodniczej pozwala sportowcom utrzymać kontakt ze sportem. Byli czołowi sportowcy mogą być doskonałymi promotorami sportu, przyczyniając się do zwiększenia uczestnictwa dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów w sporcie. Równocześnie sami pozostają aktywni.

Końcowe rezultaty projektu będą przydatne w dłuższej perspektywie czasowej. Zostaną one wykorzystane do przygotowania modelu angażowania byłych czołowych sportowców w programach sportowych, jak również do przewodnika dla organizacji i osób indywidualnych pragnących zachęcić byłych czołowych sportowców do udziału w programach i zajęciach sportowych.

Wyniki zostaną opublikowane tutaj

 

MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA PARTNERÓW

– W dniach 10-13.04.2019 r. odbyło się I spotkanie partnerów projektu „Active and Healthy Olympic Seniors – AHOS” w Celje (Slovenia), w którym uczestniczyła z ramienia Filii AWF dr Maria Bilska (partner) oraz dr Lucyna Dołowska-Żabka.

– W Filii AWF w Białej Podlaskiej w dniach 15-17.09.2021 r. miało miejsce kolejne spotkanie partnerów projektu AHOS, w którym licznie uczestniczyli gościcie z zagranicy. W tych dniach równocześnie odbywała się V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Metodyczna nt. ” Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”.

IV międzynarodowe spotkanie zespołów biorących udział w projekcie ERASMUS+ SPORT 2018 „Active and Healthy Olympic Seniors – AHOS”

W dniach 21-23.11.2021 r. pracownicy Naszej Uczelni dr Maria Bilska i mgr Mariusz Buszta oraz dr Lucyna Dołowska-Żabka (UPH Siedlce) uczestniczyli w IV międzynarodowym spotkaniu roboczym zespołów biorących udział w projekcie Erasmus+ Sport 2018 Active and Healthy Olympic Seniors (AHOS). Uczestnikami projektu są następujące instytucje i organizacje:

– Faculty of Commercial and Business Sciences Celje, Słowenia

– Olympic Committee of Slovenia – Association of Sports Federations, Ljubljana, Słowenia

– Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej,   Polska

– Zdruzenie na gragjani za lica so disfunkcii, hendikep, retki bolesti i posebni potrebi – Dajte ni krilja, Skopje, Macedonia Północna​

Spotkanie odbyło się w stolicy Macedonii Północnej, Skopje.

W trakcie spotkania omawiano zadania zrealizowane do tej pory przez poszczególnych partnerów, analizowano wyniki końcowe badań zrealizowanych w ramach projektu, dyskutowano na temat sposobów upowszechniania wyników oraz omawiano aspekty finansowe projektu. Ponadto, podczas spotkania uczestnicy prowadzili rozmowy dotyczące przygotowania raportu końcowego projektu. Podczas pobytu w Skopje, odbyło się również spotkanie z dyrektorem Macedońskiego Komitetu Olimpijskiego, Panem Vladimirem Bogojevskim, byłem reprezentantem Jugosławii w siatkówce mężczyzn. Jednym z tematów spotkania było aktualne zaangażowanie byłych sportowców w aktywność sportową.

Projekt Active and Healthy Olympic Seniors (AHOS) koncentruje się na aktywności fizycznej mieszkańców Unii Europejskiej, szczególnie na aktywności osób starszych. Głównym celem projektu jest zwiększenie szans i możliwości zaangażowania osób starszych w aktywność fizyczną, szczególnie Olimpijczyków i Paraolimpijczyków, którzy zakończyli już karierę sportową.

Naukowcy donoszą o znaczącym wpływie regularnej aktywności fizycznej na długość życia. Czołowi sportowcy są bardzo aktywni fizycznie jako zawodnicy, jednak ich aktywność zdecydowanie obniża się na późniejszym etapie życia (65+). Stąd celem projektu jest zmniejszenie ryzyka prowadzenia pasywnego (nieaktywnego) stylu życia w grupie byłych sportowców na najwyższym poziomie, po zakończeniu kariery sportowej.

Nadrzędnym celem projektu jest opracowanie modelu ćwiczeń i przedstawienie zaleceń dotyczących aktywności fizycznej osobom starszym w oparciu o badania empiryczne. W ramach projektu opracowywany jest model programu ćwiczeń dedykowany byłym sportowcom.

Wyniki badań mogą ułatwić im przejście na sportową emeryturę i służyć jako podstawa dla propozycji dotyczących regularnego, holistycznego wsparcia najlepszych sportowców.

Przedstawiając przykłady „dobrych praktyk”, byli sportowcy mogą być stawiani jako wzór do naśladowania. Program adaptowanej aktywności fizycznej dla osób starszych opublikowany w formie podręcznika oraz warsztaty będą propozycją dla byłych sportowców, trenerów oraz organizacji sportowych (i nie tylko), które będą zainteresowane wprowadzeniem programów aktywności sportowej osób starszych do swojej oferty.

 

PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK W SPORCIE

20.12.2021 r. – Marian Gryglas (były sportowiec, paraolimpijczyk) – pobierz

23.12.2021 r. – Wojciech Gawroński (były sportowiec, trener, lekarz) – pobierz

30.12.2021 r. – Olgierd Stański – pobierz

 

MODEL PROMOWANIA REGULARNEJ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ WŚRÓD BYŁYCH SPORTOWCÓW WYCZYNOWYCH

Opracowanie – pobierz

 

 

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej (Erasmus+).

Ułatwienia dostępu