Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia

Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia

Witamy w Wydziale Wychowania Fizycznego i Zdrowia!

Kształcimy specjalistów z zakresu wychowania fizycznego, sportu, fizjoterapii, terapii zajęciowej, kosmetologii oraz turystyki i rekreacji. Studenci są w najlepszy możliwy sposób przygotowywani do pracy z dziećmi, dorosłymi i osobami starszymi, ze sportowcami na wszystkich etapach zaawansowania oraz z osobami z niepełnosprawnością.

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej.