Rada wydziału WFiZ

Rada wydziału WFiZ

Uchwały Rady Wydziału
Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej
Rok akademicki 2021/2022

Uchwała nr 17/2021/2022 z dnia 11 maja 2022 r.
 • w sprawie: opinii Rady Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu nr 1 na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Nauk Przyrodniczych
Uchwała nr 16/2021/2022 z dnia 11 maja 2022 r.
 • w sprawie: wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Anny Galczak-Kondraciuk
Uchwała nr 15/2021/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r.
 • w sprawie: zaopiniowania nowej struktury Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej
Uchwała nr 14/2021/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r.
 • w sprawie: wygaśnięcia mandatu członka Rady Wydziału z grupy przedstawicieli studentów
Uchwała nr 13/2021/2022 z dnia 9 marca 2022 r. Uchwała nr 12/2021/2022 z dnia 9 marca 2022 r. Uchwała nr 11/2021/2022 z dnia 9 marca 2022 r.
 • w sprawie: wprowadzenia zmian w planach i programach studiów oraz kartach przedmiotów na kierunkach studiów prowadzonych przez Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia
Uchwała nr 10/2021/2022 z dnia 9 marca 2022 r.
 • w sprawie: upoważnienia pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych do prowadzenia prac dyplomowych na studiach drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w roku akademickim 2022/2023
Uchwała nr 9/2021/2022 z dnia 9 marca 2022 r.
 • w sprawie: przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na kierunkach studiów prowadzonych przez Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia w roku akademickim 2023/2024
Uchwała nr 8/2021/2022 z dnia 9 marca 2022 r.
 • w sprawie: zatwierdzenia limitów przyjęć na kierunkach studiów prowadzonych przez Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej, w roku akademickim 2022/2023
Uchwała nr 7/2021/2022 z dnia 8 grudnia 2021 r. Uchwała nr 6/2021/2022 z dnia 10 listopada 2021 r.
 • w sprawie: zatwierdzenia projektu planu i programu specjalności „Fizjoterapia w uroginekologii” na kierunku fizjoterapia
Uchwała nr 5/2021/2022 z dnia 10 listopada 2021 r.
 • w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Ewy Waldzińskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony
Uchwała nr 4/2021/2022 z dnia 13 października 2021 r.
 • sprawie: zatwierdzenia projektu planu i programu studiów podyplomowych „Korektywa i kompensacja w wychowaniu fizycznym”
Uchwała nr 3/2021/2022 z dnia 13 października 2021 r.
 • w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z oceny własnej jednostki za rok akademicki 2020/2021
Uchwała nr 2/2021/2022 z dnia 13 października 2021 r.
 • w sprawie: wygaśnięcia mandatu członka Rady Wydziału z grupy przedstawicieli studentów
Uchwała nr 1/2021/2022 z dnia 13 października 2021 r.
 • w sprawie: wygaśnięcia mandatu członka Rady Wydziału z grupy przedstawicieli nauczycieli

Uchwały Rady Wydziału
Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej
Rok akademicki 2020/2021

Uchwała nr 29/2020/2021 z dnia 8 września 2021 r.
 • w sprawie: przyznania medalu Zygmunta Gilewicza
Uchwała nr 28/2020/2021 z dnia 8 września 2021 r.
 • w sprawie: zaopiniowania raportu samooceny kierunku wychowanie fizyczne I i II stopnia
Uchwała nr 27/2020/2021 z dnia 8 września 2021 r.
 • w sprawie: zaopiniowania wniosków o przyznanie nagród Rektora dla nauczycieli akademickich
Uchwała nr 26/2020/2021 z dnia 8 września 2021 r.
 • w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu nr 4 na stanowisko asystenta dydaktycznego w Katedrze Rehabilitacji, w Wydziale Wychowania Fizycznego i Zdrowia
Uchwała nr 25/2020/2021 z dnia 8 września 2021 r.
 • w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu nr 3 na stanowisko asystenta dydaktycznego w Katedrze Rehabilitacji, w Wydziale Wychowania Fizycznego i Zdrowia
Uchwała nr 24/2020/2021 z dnia 8 września 2021 r.
 • w sprawie: powołania recenzentów E. Waldzińskiej
Uchwała nr 23/2020/2021 z dnia 8 września 2021 r.
 • w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Krawczyka i dopuszczenia jej do publicznej obrony
Uchwała nr 22/2020/2021 z dnia 8 września 2021 r.
 • w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Starzaka i dopuszczenia jej do publicznej obrony

Uchwała nr 21/2020/2021 z dnia 14 lipca 2021 r.

 • w sprawie: opinii Rady Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia, dotyczącej ogłoszenia otwartego konkursu nr 4 na stanowisko asystenta dydaktycznego w Katedrze Rehabilitacji w Wydziale Wychowania Fizycznego i Zdrowia

Uchwała nr 20/2020/2021 z dnia 14 lipca 2021 r.

 • w sprawie: opinii Rady Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia, dotyczącej ogłoszenia otwartego konkursu nr 3 na stanowisko asystenta dydaktycznego w Katedrze Rehabilitacji w Wydziale Wychowania Fizycznego i Zdrowia

Uchwała nr 19/2020/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r.

 • w sprawie: wygaśnięcia mandatu członka Rady Wydziału z grupy przedstawicieli studentów

Uchwała nr 18/2020/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r.

Uchwała nr 17/2020/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r.

 • w sprawie: powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Marcina Starzaka

Uchwała nr 16/2020/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r.

 • w sprawie: powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Pawła Krawczyka

Uchwała nr 15/2020/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r.

Uchwała nr 14/2020/2021 z dnia 10 marca 2021 r.

Uchwała nr 13/2020/2021 z dnia 10 marca 2021 r.

 • w sprawie: przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na kierunkach studiów prowadzonych przez Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia w roku akademickim 2022/2023

Uchwała nr 12/2020/2021 z dnia 10 marca 2021 r.

 • w sprawie: zatwierdzenia limitów przyjęć na kierunkach studiów prowadzonych przez Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej w roku akademickim 2021/2022

Uchwała nr 11/2020/2021 z dnia 25 lutego 2021 r.

 • w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu nr 2 na stanowisko asystenta dydaktycznego w Katedrze Rehabilitacji, w Wydziale Wychowania Fizycznego i Zdrowia

Uchwała nr 10/2020/2021 z dnia 25 lutego 2021 r.

 • w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu nr 1 na stanowisko asystenta dydaktycznego w Katedrze Kosmetologii, w Wydziale Wychowania Fizycznego i Zdrowia

Uchwała nr 9/2020/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r.

 • w sprawie: opinii Rady Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia dotyczącej ogłoszenia otwartego konkursu nr 2 na stanowisko asystenta dydaktycznego w Katedrze Rehabilitacji, w Wydziale Wychowania Fizycznego i Zdrowia

Uchwała nr 8/2020/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r.

 • w sprawie: opinii Rady Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia dotyczącej ogłoszenia otwartego konkursu nr 1 na stanowisko asystenta dydaktycznego w Katedrze Kosmetologii, w Wydziale Wychowania Fizycznego i Zdrowia

Uchwała nr 7/2020/2021 z dnia 9 grudnia 2020 r.

 • w sprawie: powołania kandydatów Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej do Komisji Dyscyplinarnych

Uchwała nr 6/2020/2021 z dnia 18 listopada 2020 r.

 • w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z oceny własnej jednostki za rok akademicki 2019/2020

Uchwała nr 5/2020/2021 z dnia 18 listopada 2020 r.

 • w sprawie: zgłoszenia kandydata do Odwoławczej Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się w kadencji 2021-2024

Uchwała nr 4/2020/2021 z dnia 18 listopada 2020 r.

 • w sprawie: zgłoszenia kandydata do Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia w kadencji 2021-2024

Uchwała nr 3/2020/2021 z dnia 13 listopada 2020 r.

 • w sprawie: zgłoszenia kandydata do Rady Uczelni w kadencji 2021-2024

Uchwała nr 2/2020/2021 z dnia 14 października 2020 r.

 • w sprawie: powołania Przewodniczącej Wydziałowej Komisji Oceniającej do okresowej oceny dr hab. prof AWF Huberta Makaruka

Uchwała nr 1/2020/2021 z dnia 14 października 2020 r.

 • w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Oceniającej ds. Okresowej Oceny Nauczycieli Akademickich na kadencję 2020-2024