Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa

Na stronie internetowej AWF Warszawa  w zakładce „nauka” znajdują się informacje dotyczące współpracy AWF z zagranicą:

  • ERASMUS +
  • Uczelnie partnerskie
  • Wyjazdy pracowników
  • Oferta stypendialna
  • Organizacje i sieci międzynarodowe

https://www.awf.edu.pl/wspolpraca-z-zagranica