Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa

Współpraca z zagranicą stanowi w AWF Warszawa istotny element rozwoju nowoczesnej oferty dydaktycznej i badawczej, wpływający na podniesienie jej jakości oraz wzmocnienie pozycji  na rynku edukacyjnym. Jednym z elementów misji Uczelni jest przygotowanie studentów do funkcjonowania w międzynarodowym i wielokulturowym rynku pracy i środowisku społecznym.

Współpraca realizowana jest w oparciu o umowy bilateralne, programy międzynarodowe, a także indywidualne kontakty pracowników.

AWF uczestniczy w międzynarodowych programach wymiany studentów i pracowników.

  • ERASMUS +
  • uczelnie partnerskie
  • wyjazdy pracowników
  • oferta stypendialna
  • organizacje i sieci międzynarodowe

Wszystkie powyższe działania realizuje Zespół ds. Współpracy z Zagranicą w AWF Warszawa, jego misją jest aktywna promocja Uczelni na arenie międzynarodowej, rozwój szans na wzbogacenie doświadczeń studentów, ustanawianie partnerstw.

Współpraca z zagranicą

Ułatwienia dostępu