Studenckie koła naukowe

Studenckie koła naukowe

Przewodnicząca: dr Martyna Jarocka – Prodziekan ds. Kierunków Medycznych

tel. 83 342-88-05, wew. 805
nr pokoju – 135
martyna.jarocka@awf.edu.pl

Sekretarz: mgr Anna Kudelska

tel. 83 342-87-87
nr pokoju – 215
anna.kudelska@awf.edu.pl

 

Studenckie Koła Naukowe (SKN) stanowią w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (AWF) Filii w Białej Podlaskiej dobrowolną i zarazem podstawową formę aktywności naukowej młodzieży akademickiej, znajdującą się pod opieką pracowników naukowo-dydaktycznych AWF (opiekunów SKN).

Celem SKN jest:
a) propagowanie nauki wśród studentów i rozbudzanie w nich zainteresowania pracą naukowo-badawczą;
b) umożliwianie studentom rozwoju naukowego przez realizację ich aspiracji i pomysłów;
c) motywowanie najzdolniejszych studentów do kontynuowania nauki na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich);
d) rozpowszechnianie osiągnięć naukowych studentów w kraju i za granicą, głównie przez publikowanie prac naukowych oraz czynny udział w konferencjach przed wszystkim studenckich.

SKN powyższe cele realizuje poprzez:
a) organizowanie zebrań naukowych, wykładów, seminariów naukowo-metodologicznych, warsztatów badawczych i konferencji;
b) udział w badaniach naukowych jednostek organizacyjnych AWF i innych jednostek badawczych.

Miarą aktywności SKN są publikacje naukowe ich członków, udział w uczelnianych/wydziałowych, krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz uczestnictwo w promocji uczelni w przedsięwzięciach naukowych.

Aktualną ofertę SKN-ów roku akademickim 2023/2024 znajdziecie w zakładkach obok.

W roku akademickim 2022/2023 funkcjonowało 16 Studenckich Kół Naukowych zrzeszających 119 studentów wszystkich kierunków kształcenia Filii AWF w Białej Podlaskiej.

W roku akademickim 2021/2022 funkcjonowało 17 Studenckich Kół Naukowych zrzeszających 123 studentów wszystkich kierunków kształcenia Filii AWF w Białej Podlaskiej.

Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych 22 maja 2024 r. Biała Podlaska
Streszczenia pokonferencyjne
Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych 2 czerwca 2023 r. Biała Podlaska
Streszczenia pokonferencyjne
Wydziałowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych 18 maja 2022 r. Biała Podlaska
Streszczenia pokonferencyjne
Uczelniana Konferencja Studenckich Kół Naukowych 19 maja 2021 r. Biała Podlaska
Streszczenia pokonferencyjne
Uczelniana Konferencja Studenckich Kół Naukowych 13 czerwca 2019 r. Biała Podlaska
Streszczenia pokonferencyjne

Ułatwienia dostępu